JDPMonografija 3
foto: Miss Stills Photography

MONOGRAFIJA O 70. GODINA JUGOSLOVENSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA


Monografija koja svedoči o najmarkantnijim događajima, predstavama i stvaraocima koji su odigrali ključnu ulogu u formiranju do danas prepoznatljivog stava JDP-a prema teatarskoj umetnosti.

Tokom cele ove godine Jugoslovensko dramsko pozorište je premijernim izvođenjem Cankarevog Kralja Betajnoveu režiji Milana Neškovića, ali i drugim svojim premijerama, važnim inostranim gostovanjima i programa proslavljalo 70 godina postojanja, a pred sâm kraj 2018. iz štampe je izašla monografija posvećena dosadašnjoj istoriji jednog od naših najznačajnijih i umetnički najreprezentativnijih teatara.

VivijenLi i LorensOlivije u JDP
VivijenLi i LorensOlivije u JDP-u.

Studija publikovana u monografiji ne prati detaljno povest JDP-a nego se fokusira na najmarkantnije događaje iz istorije, a presvega na stvaraoce koji su odigrali ključnu ulogu u formiranju do danas prepoznatljivog stava Jugoslovenskog dramskog pozorišta prema teatarskoj umetnosti – od rešenosti Bojana Stupice da otvori prostor za ozbiljna teatarska istraživanja i profesionalizaciju procesa rada na predstavama, preko Milana Dedinca koji je Pozorištu zauvek darovao duh modenizma, do pečata koji je fizionomiji JDP-a dao Jovan Ćirilov.

JDPMonografija 4
Jovan Ćirilov

U knjizi je publikovan i dosadašnji repertoar ovog teatra, popisani su najznačajniji datumi iz njegove istorije, a monografiju krase i fotografije koje svedoče o najblistavijim njegovim pretstavama.

JDPMonografija 2
Svečano otvaranje pozorišta JDP 3. aprila 1948. godine.

Monografiju su priredili Maja Medić i Aleksandar Milosavljević, bogatu dokumentaciju i teatrografiju je za ovu priliku obradila Dr Jelena Kovačević, a urednik izdanja je Gorčin Stojanović, umetnički direktor Pozorišta.