Jovan Cirilov i Robert Vilson e1441980961939

49 Bitef: Besplatan prateći program

Prateći program 49. Bitefa, čije autorka je Vesna Bogunović a koautorka Jelena Stojanović,  odvijaće se od 12. do 24. septembra na Sveru Mire Trailović, i to besplatno. Bitef zona će biti otvorena 12. septembra u 20h džez koncertom benda Ljubučice.

Cilj projekta je oživljavanje Skvera Mire Trailović kao održivog javnog mesta grada koji treba da deluje u međuzavisnosti sa funkcionalnim karakteristikama i kulturnim kontekstom u kome se nalazi, u smislu njegovog nastanka, razvoja i promena kroz vreme.

Bitef zona se bavi Skverom i kao jednim od platoa gradskog tkiva Beograda u smislu mogućeg uspo­stavljanja mreže otvorenih javnih gradskih prostora, kao potencijalnih lokacija/nosilaca kulturnih sadržaja i događaja na otvorenom, i želi da inicira dalju transformaciju oblasti i kvartova Grada Beograda, njihovu promociju i uspostavljanje ravnomernijeg razvoja kulture u različitim delovima grada.