image 10979c1b84992d06f39f3a150bcf28e18c8603a7387bacffc01fa27feb33defa V e1428499651675

Brazilski folklor za decu u Beogradu

Budite deo prve dečje grupe brazilskog folklora u Beogradu – Besourinho. Aktivnosti počinju od 18. aprila, a održavaće se u Kulturnom kutku Ambasade Brazila (Krunska 14).
Radionice vode Jovana Dudić (diplomirana istoričarka umetnosti i dugogodišnja članica Capoeira Angola centra) i Joyce Correa Novaković (diplomirana pedagoškinja i profesionalna plesačica brazilskog folklora).

 

Bogatstvo brazilskog folklora proisteklog iz spoja kultura indijanskih, afričkih i evropskih naroda, nudi nam mogućnost sagledavanja života i sveta oko sebe iz potpuno drugačije perspektive od one na koju smo navikli.

Kroz telesnu i umnu igru plesova i borbi brazilskog folklora, koji podrazumevaju zajedništvo, deca razvijaju telesnu, mentalnu i emocionalnu inteligenciju.

Cilj je da se deci pruži prilika da osete, dožive i upoznaju autentičan duh Brazila. Kroz kreativan i neformalan pristup, deci se prenose znanja koja im mogu biti od koristi u različitim sferama života: razumevanje i komuniciranje na portugalskom jeziku, poznavanje specifičnosti istorije i kulture Brazila, i na ličnom nivou gledano: razvijati se kao autentična ličnost, a istovremeno biti deo zajednice.