480820001

Analitika u službi borbe protiv virusa Korona

Bolnice, zdravstvene institucije i vlade koriste SAS-ove alate kako bi optimizovali bolničko osoblje i opremu, broj kreveta i respiratora, prikupljali podatke od različitih institucija ili identifikovali potencijalne zaražene. 

Pandemije koje odnose stotine hiljada života predstavljaju vanredne izazove za vlade, zdravstvene sisteme i lance snabdevanja. SAS sarađuje sa zdravstvenim organizacijama i vlastima širom sveta u kreiranju odgovora na izazove nastale širenjem virusa korona, stavljanjem podataka u službu donošenja odluka koje se zasnivaju na analitici. 

Pomoć bolnicama u korišćenju analitičkih podataka u planiranju raspodele resursa od kritične važnosti, saradnja sa zdravstvenim vlastima u izradi epidemioloških modela koji predviđaju uticaj na populaciju i infrastrukturu i zajednički rad sa vlastima na optimalnom korišćenju zdravstvenih resursa da bi građani mogli da dobiju najbolji mogući tretman samo su neki od primera korišćenja analitike.

„Promenljiva dinamika pandemije čini odgovor na COVID-19 znatno složenijim i zahteva od donosilaca odluka u zdravstvu i vlasti da brzo razumeju procese, procene ih i reaguju“, smatra doktor Mark Lambreht, globalni direktor za zdravstvo i prirodne nauke SAS-a. „Odgovor zahteva višeslojni pristup koji uključuje sposobnost da se podaci brzo prikupe iz različitih izvora, integrišu, predvidi vrhunac tražnje i pronađu slabe tačke gde bi nedostatak materijala ili ljudstva mogao da utiče na kvalitet zdravstvene usluge, a onda se prema tome preduzmu potezi da se preraspodele resursi.“

foto:ilustracija