nove metode detekcije raka dojke 513

Nove metode detekcije raka dojke

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

Sa i bez visoke tehnologije

Prevencija i rano otkrivanje najbolji su lekovi za skoro sve bolesti od kojih ljudska rasa može oboleti. Jedno od opasnih oboljenja, na čiju se prevenciju i rano otkrivanje skreće mnogo pažnje, jeste rak dojki. Šta žene s oštećenim vidom, dva inženjera i jedan student medicine imaju zajedničko, a u vezi je sa pomenutim oboljenjem?

Rak dojke je jedno od čestih oboljenja današnjice na koje se skreće velika pažnja javnosti. Mnogo se ulaže na promovisanje prevencije i ranog otkrivanja, ali i edukovanja ženskog dela populacije kako bi same vodile računa o svom zdravlju. Osim toga, kao jedan od osnovnih pregleda uveden je mamograf, koji ipak nije deo opreme svake medicinske ustanove. Čak i ustanovama u kojima ovi uređaji postoje, njihov broj nije dovoljan da bi se izbeglo čekanje na preglede. Zbog toga je ne-mamografski pregled dojki i dalje važan deo brige o zdravlju.

Doktor Frank Hofman (Frank Hoffmann) je još 2006. godine došao na jednu, ne tako revolucionarnu ideju – obučiti žene s oštećenim vidom da svojim super-senzitivnim osećajem dodira detaljno pregledaju dojke u trajanju do 30 minuta. Šest godina kasnije, doktor je sada na čelu organizacije, pod imenom “Otkrivajuće ruke” (Discovering hands), koja je svojim radom uspela da razvije tehniku treninga koju je i sama država podržala i odobrila. Tokom ovog perioda, dvadeset žena je prošlo obuku i njih četrnaest, zahvaljujući ovom treningu, našlo je zaposlenje u medicinskim ustanovama. Kao rezultat ovog poduhvata može se navesti da se ovim “ručnim” pregledom može ustanoviti postojanje grudvica velikih od šest do osam milimetara u prečniku, dok se standardnim pregledima uglavnom ustanove grudvice  tek od 10 milimetara.

Ovom, čisto manuelnom, pregledu posvetili su se i dva inženjera i jedan student medicine, ali su pošli putem tehnologije kako bi pomogli da se lečenje ovog oboljenja poboljša. Kao i doktor Frank, osnova njihovog rada jeste manuelni pregled. Oni su osmislili rukavicu pod nazivom “Med Sensation” (Medicinska senzacija) koja je prekrivena velikim brojem sićušnih senzora koji mogu da detektuju vibracije, zvuk i temperaturu, a u trećoj verziji će sadržati i mikro-ultrazvučne senzore. Dodatno, sve prikupljene informacije se mogu bežično preneti i odmah obrađivati. S obzirom na broj senzora, ova rukavica može uneti revoluciju u preciznost otkrivanja raka dojke ili cista i time pomoći ogromnom broju žena.

Naravno, ovo nije jedina primena ovog izuma, pa je predviđeno da svoju upotrebu nađe i prilikom mnogih pregleda poput pregleda abdomena ili sportskih povreda.

Kao što se može zaključiti iz pomenutih primera, mnogo se polaže na prevenciju za koju se više puta pokazalo da je bolja od bilo kakvog leka. Pregledajte se. Podsetite druge da se pregledaju.

Med Sensation