apsajkling

Apsajkling hit u svetu

Nema više bacanja

Za apsajkling (upcycling) mogli bismo da kažemo da je nadciklaža. Iako ovaj termin označva ono što je nama već poznato kao reciklaža, mnogi ipak razdvajaju ova dva pojma. Bez obzira na naziv, ovakav pristup materijalnom omogućava nam da budemo krativni i da uštedimo…

Bilo da su u pitanju ručno rađeni modni detalji ili komadni nameštaj, pri njihovom kreiranju, u svetu se sve češće koristi proces apsajkling (upcycling). U tome ne zaostajemo ni mi, pa često možemo da otkrijemo neke nove upotrebne predmete, nastale od starih materijala, koji su kreacije mladih umetnika i hobista.

Apsajkling je, dakle, proces pri kome nekom starom predmetu dajemo novi život, odnosno novu upotrebnu vrednost. Reciklaža (recycling) nam je svima poznata, pa zbog čega je onda uveden termin apsajkling (upcycling) – nadciklaža?

Ovaj pojam je prvi put zaživeo devedesetih godina prošlog veka. Oni koji ga rado koriste objašnjavaju da je apsajkling, za razliku od reciklaže, proces pri kome se od nečeg starog dobija novo, ali tako što se to staro u svojoj celosti koristi, a ne usitnjava se i ne razlaže kako bi se dobio novi materijal. Na ovaj način nekadašnji predmet dobija novu, veću vrednost. Otud i mogućnost da ga “posrbimo” izrazom nadciklaža (slobodan prevod autora ovog teksta).

Kada se osvrnemo na godine kada je ovaj pojam i nastao, u našoj zemlji je bio na samom svom vrhuncu, iako ga tako nismo zvali. Naše majke su vrlo vešto, npr., pravile torbe od farmerki, bile su veoma kreativne kada je u pitanju prenamena plastične ambalaže… Plastične flaše postajale su levak, tegovi, zamena za tegle za zimnicu, grejači nogu, saksije. U limenkama, koje su tada bile poput luksuza, čuvali smo olovke i sitnice.

U svetu je nadciklaža trenutno veliki hit kod mladih dizajnera, ali i kod potrošača. Upotrebom starih predmeta, oni žele da uštede na drugim sirovinama i da na taj način očuvaju životnu sredinu. Postoje različiti timovi dizjanera koji se bave kreiranjem i prodajom predmeta nastalih isključivo od upotrebljenih materijala. Primer toga je i danski klub sto od navoja za kabl:

Možemo da primetimo i da je i kod nas apsajkling veoma popularan, što potvrđuje i atraktivnost grupa na društvenim mrežama koje svakodnevno dele primere nekih zanimljivih reciklaža.

Ovom prilikom za vas izdvajamo primere apsajklinga o kojima smo već pisali, a dela su mladih domaćih umetnica.

Jazz modni detalji nastali su veštom upotrebom starih mehanizama ručnih satova. Rezultati su izvanredni.

Preslatki robotići napravljeni su od starih šrafova, tranzistora….

Budite kreativni, iskoristite nasleđenu snalažljivost naših majki i neke nove, modern ideje, pa udahnite novi upotrebni život nečemu što biste inače bacili – kako kaže jedna izreka: “Nečije smeće nekome je blago.”

Foto: Tijana Janković