kratak put od coveka do zveri 218

Kratak put od čoveka do zveri

Nemoguće zaustaviti stvaranje hibrida čoveka i životinje

Mešanje ljudske i životinjske DNK je skoro nemoguće zaustaviti. Pitanje je vremena kada će čudovišta hodati planetom i to sve zarad „višeg naučnog cilja”…

Naučnici sve više koriste ljudske gene koje presađuju u životinje, kako bi stvorili lekove za savremene bolesti društva. Granice između čoveka i zveri uskoro bi mogle da postanu nevidljive.

Britanska akademija za medicinske nauke navodi da bi nacija morala sa više pažnje i predostrožnosti da prati ove eksperimente. Iako bi ovo moglo da delom zaustavi istraživanja u celom svetu, cilj je da se spreči pojava čudovišnih bića. Kako je ovo mešanje ljudskih i životinjskih gena eskaliralo, smatra se da ni jedan zakon više ne može da ga kontroliše. Ova ustanova je anketirala na hiljade Britanaca koji imaju podeljeno mišljenje. Polovina ispitanika podržava eksperimente kako bi se pomoglo razvoju medicine. Mnogi su se izjasnili da im smetaju eksperimenti sa embrionima i modeliranje životinja koje bi sve više ličile na ljude i imale ljudske osobine.

Iako Velika Britanija ima najetičnije načine da se što racionalnije koriste ovakvi eksperimenti, skoro je nemoguće sprečiti pojavu hibrida. Problem stvaraju mnoge laboratorije kojih ima mnogo na čitavoj planeti.

Naučnici su do sada uspeli da genetskim inžinjeringom stvore miša koji sadrži 300 ljudskih gena i kuniće koji u svojoj jetri imaju i po 95 procenata ljudskih ćelija.

Tehnologija svakodnevno napreduje i nemoguće je kontrolisati sve genetske “kuhinje”. Ovaj čudan slučaj bi mogao da ima mnogo veće i ozbiljnije razmere, koje će svakako prevazići sve etičke norme. Postavlja se pitanje šta će se desiti ako hibridi postanu stanovnici ove planete i kako tretirati ta novonastala bića?

Foto: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net