ID 10043033

Emotivne ribe

Ljudi smatraju ribe primitivnim i glupim bićima. Dugo se smatralo da su one samo plivajuća  proteinska hrana, koja nije sposobna da misli, koja nema osećanja ni smislene akcije. Međutim, biolozi su proučavali tajni život riba i došli do fantastičnih saznanja o njihovom načinu života.

Biolozi su ustanovili da ribe imaju isti nivo svesti kao i ptice i sisari koji  poseduju vrlo kompleksan emocionalni život. Naučnici su pošli od pretpostavke da ribe mogu da osete bol.  Do 1990. godine, nije bilo moguće odgonetnuti na ovo pitanje. Danas je poznato da riblji nervni sistem funkcioniše potpuno isto kao i kod drugih bića „višeg ranga“. Kada ribu zaboli, bol se preko receptora  prenosi do mozga. Kako bi to dokazali naučnici su sproveli eksperiment koji je 2003.godine izazvao medijsku senzaciju. Ribama su u području usta ubrizgani sirće i pčelinji otrov. Ribe su osetile bol u tom području. Čudno su se ponašale. Pokušavale su da trljaju bolna mesta, izbegavale su hranu sve dok otrov nije popustio. Tako je rešen mit o ribljim čulima.

Poznato je da su životinje sposobne za nova učenja i složenije radnje. U vrlo inteligentna bića spadaju majmuni, slonovi, delfini, koji mogu da raspoznaju i svoj odraz u ogledalu. Sada je dokazano da i zlatne ribice, sinonim za glupost, imaju sposobnost učenja i pamćenja. One su sposobne da nauče puteve kojima se kreću, poput vrlo komplikovanih lavirinta. Takođe usvajaju i način ponašanja koji uče posmatrajući druge ribe, tako  lako nauče da se bore i brane od drugih jata. Ovakav način učenja svojstven je čoveku tek posle navršene četvrte godine života.

Svest čoveka prema okolini koja ga okružuje menja se zahvaljujući novim saznanjima. Imajte na umu riblje emocije kad sledeći put krenete na pecanje!

foto: PANPOTE at FreeDigitalPhotos.net