otkrivena tajna plavih ljudi

Otkrivena tajna plavih ljudi

Naučnici pronašli objašnjenje

Plavi ljudi su među nama! Oni nisu sa druge planete ili galaksije. Oni su jedni od nas. Ali je tajna njihove boje sada otkrivena…

Boja ljudske kože može biti “bela”, “crvena”, “žuta” ili “crna. Ipak, i pored ovih “boja” treba dodati i plavu boju kože. Nekada se smatralo da je ovo redak poremećaj u organizmu osobe čija koža je ove boje. Ipak, naučnici sa Braun (Brown) Univerziteta su posle dugo vremena uspeli da objasne tajnu ove specifičnosti.

Predmet njihovog istraživanja bila je argirija, kozmetička promena kože koja nema uticaja na zdravlje čoveka. S tim u vezi, ljudi sa plavom bojoj kože, koji imaju argiriju, u svakom pogledu su normalne i funkcionalne osobe sa jednom specifičnošću – bojom kože. Kako dolazi do ovog poremećaja?

Na početku, smatralo se da ljudi sa ovom promenom boluju od neke bolesti. Vremenom, naučnici i lekari su bili na trag krivcu za ovu promenu kod ljudi, all nisu mogli sa sigurnošću da je objasne. Naučnici sa pomenutog Univerziteta došli su do zaključka da je uzrok ove promene taloženje čestica srebra u koži i vezivanja za pigment. Pored ove činjenice, uspeli su da pojasne i kako srebro uopšte dospeva do kože.

Srebro je vekovima poznato da ima antibakterijska svojstva, pa se iz tog razloga i danas koristi u procesu od pakovanja hrane do proizvodnje zavoja. Nanočestice srebra se takođe upotrebljavaju i kao sastojak medicinskih tonika u procesu lečenja. Na ovaj način, nanočestice srebra dospevaju u organizam. Prolaskom kroz digestivni trakt, ove nanočestice bivaju razgrađene na soli srebra koje krv lako apsorbuje. Kroz krvotok, soli srebra mogu dospeti do dubokih slojeva kože. Pod uticajem svetlosti, u koži se dešava proces poput razvijanja crno-belih fotografija – joni srebra za sebe vezuju slobodne elektrone iz okolnih čestica čime se srebro vraća u elementarno stanje. Kako se srebro vezuje za kolagen, koža dobija sivkastu, plavičastu boju.

Iako je kroz istraživanje dokazano i da nije bitan oblik srebra koje se unosi u organizam jer su posledice potpuno iste, na žalost nije objašnjeno kako se argirija može regulisati tj. kako se višak srebra u koži može odstraniti.

Ilustracija YouTube