IMG 0954 e1431463951809

Kako su poznati gradovi dobili ime?       

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

Etimološka objašnjenja govore nam kako su pojedini gradovi sveta dobili imena. Oni nose jedinstvenu simboliku, mnogo govore o kulturi određenog podneblja, stanovništvu, geografskom terenu…

Istanbul

Nekada se zvao Konstantinopolj ili Carigrad. Predstavljao je pravog lepotana na Bosforu. Prestonica istočnog rimskog cartsva, centar kulture, centar tada poznatog sveta. Grci su ga jednostavno zvali GRAD, te je i ime dobio od grčke fraze „ eis tan polin“, a znači „u grad“.

Pariz

U antičkom dobu Grad svetlosti se nazivao Lutetia Parisiorum, a kasnije samo Parisii. Osnovalo ga je galsko pleme Pariza, koje ga je i uzelo za svoju prestonicu. Njihovo ime i slava sačuvani su od zaborava i danas žive u imenu francuske prestonice.

London

Na latinskom jeziku ovaj grad se nekada zvao Londinium (mesto koje pripada Londinosu). Zvali su ga gradom nad kojim sunce nikad ne zalazi. Preciznija objašnjenja nisu poznata.

Rim

Večni grad je po legendi dobio ime po Romulu, jednom od braće, koga je odgajila vučica. Postoji još jedno objašnjenje, da je ime Rima povezano sa etrurskom reči „Rumon“, kako se nekada zvala reka Tibar.

Glazgov

Ovaj grad je dobio ime po mestu, odnosno terenu na kom je nastao. Na škotskom gelskom jeziku „gael“ znači zeleno, a „cau“ dolina, šupljina, udolina. Te Glazgov znači-zelena dolina.

 Jork

Ime nosi od staroengleskog naziva „Eoforwic“ i od keltske reči „Eborakon“, što bi značilo Imanje, posed, područje drveta tise, odnosno Tisino imanje.

 Edinburg

Na keltskom jeziku ovaj divan grad se nekada zvao „Din Eidyn“, odnosno, tvrđava na padini. Vremenom je prvi deo naziva zaboravljen, pa je drugom delu pridodat sufiks „burh“, zančenje mu je isto-tvrđava.

 Florenca

Ovaj prelepi grad italijani često nazivaju italijanskom Atinom. Ime je dobila po latinskom glagolu „florere“ što bi značilo cvetanje, prosperitet. Vremenom je od ove reči nastao italijanski naziv „Fiorenze“, odnosno Firenca.

Milano

U antičko doba ovaj grad se nekada zvao Mediolanum. Vodi poreklo od galske reči „medios“ između, i „lanu“-ravnica, jer je smešten u dolini reke Po. Vremenom je ime uprošteno i postalo poznato kao Milano.

Oslo

Norveški grad je ime dobio po staronorveškim rečima „os“, što znači ušće, strana brda, partenon i „lo“ –luka. Neki smatraju da je ova kovanica označavala pojam za „ svetu, božansku livadu“.

Štokholm

Švedska prestonica ime duguje kovanici koja je nastala od dva pojma, od reči „stok“-zaliv, kolac, dići sidro, stub, motka i reči „holm“ što znači ostrvo.

 Barselona

Ova španska lepotica ime je dobila po kartaginskom generalu Hamilkaru, ocu čuvenog Hanibala. Njihovo porodično ime bilo je Barka, što je predstavljalo punsku reč za munju.

Nastaviće se…

foto: Tijana Janković-Jevrić