Screen shot 2013 07 19 at 14.08.19

Predavanje o eko-dizajnu

Arhitektonski fakultet i Kulturni centar Beograda organizuju predavanje o eko-dizajnu “The power of less, eco-design by remaking” na kom će govoriti  Dr Kristijan Suau, a koje će se održati u ponedeljak, 22. jula u 17h u galeriji Artget.

Ljudi sve više traže i konzumiraju proizvode i usluge koje eksplicitno garantuju ekološko ponašanje u okruženju, kao što su, upotreba recikliranih materijala i ekoloških proizvodnih procesa. Eko-dizajn ima za cilj smanjenje uticaja na životnu sredinu, uključujući i potrošnju energije tokom celog životnog ciklusa nekog proizvoda. Primena eko-dizajn pristupa naglašava ekološke bilanse, koji se odnose na pomeranja ekoloških problema iz jedne faze u drugu, iz jednog u drugi segment pitanja životne sredine.

ECOFABRICA je interdisciplinarna eko-dizajn laboratorija koju predvodi dr Kristijan Suau sa sedištem u Velikoj Britaniji, koja je specijalizovana za oblast ekološkog dizajna (Ecological Design; Low-Tech and High-Design; and Eco-Fabrication).