Pravo na filozofiju

Tribina Pravo na filozofiju biće održana u sredu, 2. oktobra sa početkom u 19h u Galeriji ArtGet. Tom prilikom biće prikazan film japanskog filozofa Judžija Nišijame “Pravo na filozofiju”. Film je na francuskom a titl je na engleskom.

Japanski filozof Judži Nišijama (Yuji Nishiyama), profesor na Tokyo Metropolitan University u Tokiju i direktor programa na Le Collège international de Philosophie u Parizu, postao je prepoznatljiv na filozofskoj sceni pre svega svojim dokumentarnim filmom Pravo na filozofiju (Le droit à la philosophie: les traces du Collège international de Philosophie) u kojem pokušava da odgovori na pitanje da li je moguće dekonstruisati instituciju, u ovom slučaju obrazovnu instituciju.

Međunarodna filozofska škola u Parizu koju je, sredinom osamdesetih godina prošloga veka osnovao Žak Derida sa grupom saradnika i prijatelja, verovatno je najizrazitiji primer „primenjene dekonstrukcije“ i živog paradoksa jer, između ostalog, međunarodna ekipa vrhunskih filozofa-predavača za svoj angažman ne dobija nikakav novac, škola ne dodeljuje diplome, a pristup i učestvovanje u radu dostupni su svakome! Ili, kako je to u filmu formulisao Fransoa Nudelman, jedan od direktora programa, “Škola ne služi ničemu” (!).