Orange LED
Orange LED

Li-Fi senzori – novi način komunikacije sa mobilnim uređajim

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

Kao i svake godine, na CES-u se može videti mnogo inovacija koje se realizuju u skoroj ili dalekoj budućnosti, ali ove godine, Li-Fi senzori su jedan od ozbiljnih kandidata za titulu najinovativnijeg koncepta.

Na skoro svim mobilnim uređajima koje nosimo sa sobom, postoje mali senzori koji mere osvetljenost u prostoru u kome se nalaze. Upravo ti senzori su zaduženi da ekrane naših uređaja osvetle dovoljno kako bi sve informacije bile što vidljivije i čitkije. Ali, osim pukog merenja jačine svetlosti, francuska kompanija Oledcomm, planira da ove senzor (njihove unapređene verzije, naravno) iskoristi za komunikaciju (!). Ovo zvuči nemoguće? Ipak jeste…

Ako krenemo od svih živih bića, koja imaju čulo vida, složićemo se da se informacije u velikoj meri primaju putem svetlosti. Ovo čulo smo razvili vremenom, i u istoriji često koristili – signali vatrom, dimom, komunikacija zastavicama, Morzeova azbuka… Istorija nas podseća da je ova “tehnologija” osmišljena još davno. Samim tim, koncept Oledcomm kompanije i nije tako daleko od realnosti. Osnovna tehnologija koju planiraju da koriste za novu vrstu svetlosne komunikacije jesu LED svetlosni uređaji.

Svetlost u širem smislu je elektromagnetno zračenje bilo koje talasne dužine, čiji je jedan deo spektra vidljiv i golim okom. Ali pored ovih talasnih dužina, postoji mnogo onih koje nisu vidljive okom, poput ultra-ljubičaste, infra-crvene itd (Wikipedia).

LED je u suštini poluprovodnička struktura koja sve više nalazi upotrebu u našim životima, osvetljavajući ga. Iako nama ova svetlost izgleda konstantna (bez treperenja), ona zapravo i nije takva. LED lampice imaju neverovatnu sposobnost da se poput prekidača, isključuje i uključuje, ali veoma velikom brzinom – u nanosekundama. Ukoliko biste u svojoj sobi veoma brzo isključivali i uključivali sijalicu preko zidnog prekidača, postigli biste približno isti efekat.

I kako se LED sijalica sada uklapa u Li-Fi komunikaciju?

Pošto se LED može vrlo brzo isključivati i uključivati, isključena LED sijalica će predstavljati binarnu “nulu” a uključena “jedinicu”. A kako se kompletna digitalna komunikacija svodi na niz “nula” i “jedinica”, LED sijalice ove nizove signala iz elektronske forme prevode u svetlosnu formu. Na ovaj način, kompanija Oledcomm planira da omogući velikom broju korisnika, prijem velikog broja informacija na većem prostoru, bez “zagušenja” kanala, s obzirom da se informacije dobijaju praktično u isto vreme sa istog mesta. A brzina podataka poslatih putem LED-a je uporediva sa jednim gigabitom po sekundi (brzina standardnog Internet pristupa preko kablovskog operatera najčešće kreće od brzine koja je par puta veća).

“Ocem” Li-Fi se smatra Harald Haas, profesor na Univerzitetu u Edinburgu, koji je osmislio ovaj termin i osnovao “pureLiFi“.

Primena ovog načina komunikacije se u početku vidi u prostorima poput tržnih centara, aerodroma ili slično, gde se skoro konstantno koriste mobilni uređaji a potreba za velikim protokom informacija je ogromna. Na ovaj novi način komunikacije, pretpostavlja se da će se smanjiti opterećenje trenutnih kapaciteta Internet i drugih komunikacionih mreža što će direktno imati za posledicu smanjenje elektromagnetnog zagađenja. Naravno, za očekivati je da će se prve stvarne primene videti u segmentu reklamiranja proizvoda (kao što je to bilo sa QR kodovima).

Li-Fi komunikacija je bazirana na standardu IEEE 802.15, uspostavljenog još 2011. godine, Oledcomm je svoj rad predstavio javnosti nakon više od četiri godine istraživanja. Ostaje samo da se ovaj standard prihvati i od strane proizvođača mobilnih uređaja (i ostalih uređaja naravno) i nova era bežične komunikacije može da počne.

Više o ovoj tehnologiji saznajte i na sajtu Oledcomm-a.

Foto: Eeppeliteloop