IMG 20190726 102858
btf

Lean filozofija je ključna spona do uspešnog poslovanja

Izazovi i problemi sa kojima se svakodnevno susreću preduzeća i kompanije širom planete nisu nimalo naivni i laki, posebno sada u vreme globalne pandemije. Biti uspešan i prepoznat od strane kupaca na tržištu ozbiljno je težak zadatak isto koliko i pravilno optimizovati proizvodne procese kako bi se redukovali nepotrebni troškovi, izbegla dodatna ulaganja i ostvarila odgovarajuća dobit.

Sa lean filozofijom i lean alatima to je moguće i to za relativno kratko vreme, ali je potrebno pridržavati se svega što lean kao kompletan paket nudi. Domaća kompanija Tecor consulting vodeći je implementator lean filozofija i lean alata na ovim prostorima i iskustvo koje su oni doneli domaćoj privredi omogućilo je preduzećima ozbiljne uštede i veću konkurentnost. A šta je zapravo lean u osnovi?

Definicija lean filozofije je jednostavna – kreiranje veće vrednosti za korisnike uz manje resursa. U biti optimizacija je ključ ove filozofije. Krajnji cilj lean filozofije je dostavljanje proizvoda/usluge koji su savršeno usaglašeni sa zahtevima korisnika, a stvaranje tog proizvoda/usluge se odvijalo savršenim tokom bez rasipanja i defekata. Kako je ovakav krajnji cilj nešto čemu svaka organizacija treba da stremi lean filozofija je postavila temelje u vidu 5 osnovnih principa.

Princip 1: Razumevanje korisnika i njegove percepcije vrednosti

Razumevanje potreba i zahteva korisnika u smislu tačno definisanog proizvoda i karakteristika proizvoda koje je korisnik spreman da plati po određenoj ceni i u određeno vreme. Ovo je kritična tačka za pokretanje lean načina razmišljanja. Dakle, treba definisati vrednost iz perspektive korisnika i izraziti vrednost u pogledu karakteristika određenog proizvoda.

Princip 2: Identifikovanje i razumevanje toka vrednosti za svaki proces i rasipanja unutar njega

Neophodno je kreirati mapu trenutnog stanja, mapu željenog/budućeg stanja, identifikovati i kategorizovati rasipanja u trenutnom stanju procesa i eliminisati ih. Neophodno je mapirati sve korake u procesu uključujući i:

  1. aktivnosti koje dodaju vrednost (VA – Value Added),
  2. aktivnosti podrške (Support) i
  3. aktivnosti koje ne dodaju vrednost (NVA – Non Value Added tj. rasipanja). Najpoznatiji Lean alat koji se široko primenjuje bez obzira na delatnost kompanije je VSM odnosno Value stream mapping

Princip 3: Uspostavljanje nesmetanog toka vrednosti

Nakon izvršenog mapiranja toka vrednosti treba eliminisati funkcionalne barijere i raditi na razvijanju organizacije koja je okrenuta proizvodu i skraćenju lead time-a stalnom analizom i unapređenjem procesa. Takođe potrebno je uložiti napore da se uspostavi konstantno kretanje materijala, usluga i informacija od početka do kraja procesa, odnosno uspostaviti FLOW u svim procesima

Princip 4: Omogućavanje korisniku da „vuče“ vrednost kroz procese, u skladu sa svojim potrebama

Uspostavljanje pull sistema treba da omogući da korisnik (bilo interni ili eksterni) daje signal koji označava potrebu za nekom vrstom proizvoda. Bez tog signala ne sme se vršiti transport i/ili proizvodnja. Ovim se postiže veća fleksibilnost u proizvodnji, smanjuje se veličina serija, smanjuje se lead time, značajno smanjuju zarobljena sredstva u mađuprocesnim zalihama, oslobođa prostor i povećava zadovoljstvo korisnika.

Princip 5: Neprekidno stremljenje ka savršenstvu (kontinuirano poboljšanje)

Ne postoji kraj procesa ulaganja napora u smanjenje lead time-a, troškova, bolju iskorišćenost prostora i smanjenje broja grešaka. Vraćanjem na prvi princip započinje još jedan ciklus unapređenja i obezbeđuje se proizvod koji još bliže odgovara zahtevima i potrebama korisnika. Savršenstvo bi predstavljalo potpunu eliminaciju rasipanja gde bi sve aktivnosti u procesu donosile vrednost. Pošto je ovaj cilj moguće dostići samo u teoriji, stalnim ulaganjem napora svaka organizacija treba da stremi ka savršenstvu i nikada ne sme da istupi iz ovog ciklusa.

„Kako bi se uspostavio lean način razmišljanja u nekoj organizaciji mora se raditi na poštovanju svih lean principa i razvijanju kontinuirane želje za unapređenjem. Samo tako je moguće postići maksimalnu optimizaciju i ostvariti željenu dobiti uz minimalne troškove.“ – izjavio je Nikola Marjanović ispred kompanije Tecor consulting. 

Više o lean filozofiji, kao i kompaniji Tecor consulting možete saznati na ovom link-u