Do danas…

…biće sve gotovo

Često kažu da je život ono što nam se dešava dok ga planiramo. Ali bez plana se kroz život ne može. Kako je svet sve brži, moramo se prilagoditi tom tempu, a kao posledica se javlja zaboravljanje…

Čovek današnjice živi dinamičnim, stresnim i užurbanim životom punim obaveza. One su nekada od egzistencijalnog značaja, poput onih poslovnih, ali nešto ređe i privatnog tipa. Po ovome, naš život danas sastoji se samo iz obaveza.

Da ne bismo zaboravljali svoje obaveze, stariji nas savetuju da zapisujemo sve to što bi trebalo da uradimo. Kako kažu mnogi,  “stvari se ostvaruju i rešavaju samo onda kada se zapisuju”. Ali šta ako i taj papir zaboravimo na radnom stolu ili ga “zaturimo” negde? U današnje vreme, pravi papir moramo da zamenimo elektrnoskim, tj. da zapisujemo sve u digitalne agende ili naše prenosne uređaje, najčešće telefone. Ipak, od telefona se danas i ne odvajamo, pa je to i najlogičniji način čuvanja ovih podataka.

Jedno od elegantnih rešenja za praćenje i podsećanje na obaveze jeste i “Due Today” Android aplikacija (Do danas). Sama aplikacija, pored unosa novih zadataka (tasks), nudi i njihovu klasifikaciju po prioritetima, ali i po tipu zadatka. Pored toga, ponuđeni su mnogi dodatni statusi upisanih zadataka kako biste u svakom momentu mogli da se podsetite gde ste “stali”. Iako je po broju opcija, ovo jedna od aplikacija koja nudi naizgled veoma kompleksno rešenje u ovom segmentu. Ipak, ovu aplikaciju možete da koristite kao i sve druge.

Aplikacija je besplatna u slabijoj verziji, dok punu verziju možete da kupite putem Android Market-a.

Lakeridge Software” je firma koja stoji iza ove aplikacije. Pre nekoliko godina, ova kompanija je bila ekstremno poznata po svojoj aplikaciji za Windows Mobile uređaje koja je ulepšavala rudimentalni Microsoft doživljaj lepog.

[appbox googleplay com.lakeridge.DueTodayLite]