svg%3E
Koliko ljudi dodirne vaš računar i vašu tastaturu? Koliko puta vam se desilo da ste posle toaleta odmah seli za računar, a da niste oprali ruke? Ljudi često nisu ni svesni da mnoge zaraze se upravo prenose preko računara. Nije reč o kompjuterskim virusima, nego o pravim bakterijama koje su pogubne za zdravlje...