Međunarodni aerodrom u San Francisku verovatno ima najneobičnijeg i najsimpatičnijeg „zaposlenog“ člana. Zamislite samo situaciju u kojoj se, putnici nervozni zbog čekanja, odloženog ili pomerenog leta, susreću sa terapeutom i to ne sa bilo kakvim, nego sa prasetom Lilou!