svg%3E
Predstavljamo vam jedan suludo nepotreban servis koji će na vašem ekranu uvek locirati strelicu vašeg miša, bez obzira koji Internet pretraživač ili operativni sistem koristite. Sigurno će vas nasmejati...
svg%3E
Odgovor na pitanje zašto se proslavlja 1. april kao svetski dan šale, ne treba tražiti, jer je sam po sebi jasan - ljudi vole da se šale i smeju. Mnoge zanima pitanje kada i gde je nastala prvoaprilska svetkovina kao svojevrsna igra duha. Odgovora ima puno...
1. april - LookerWeekly.com magazin
Po narodnom predanju Bog je ostavio sirotinji šalu kako ne bi tugovala i kako bi se sačuvalo prisustvo zdravog duha. U naš običajni kalendar, 1. april je došao preko Evrope.