svg%3E
Nekada davno, svaka kuća je imala domaćicu, a svaka domaćica muža, koji je doprinosio finansijskom stanju porodice. Žene su radile kućne poslove a muški su odlazili na posao. Ono što je bitno jeste da je skoro svaka porodica imala „zajednički džep“. Da li taj trend živi i dalje ili svako raspolože sa svojim novcem kako mu volja?