Zadovoljna i zadovoljena, ali bez kondoma! Ako može. Nežniji pol ima nešto protiv njih. Od svih mogućih kontraceptivnih sredstava kondom je najnepoželjniji u spavaćoj sobi, složiće se mnogi.