Iako je NASA već uspela da na Mars uspešno pošalje robote koji će vršiti istraživanja, slanje nove ekspedicije u vidu rovera Kjuriositi privuklo je mnogo pažnje širom sveta. Sada možemo da vidimo kako je sletanje izgledalo...
blago na Marsu
Nakon prve faze istraživanja, NASA je na Mars poslala novog rovera, simbolično nazvanog Radoznalost (Curiosity). Upravo ta radoznalost je ovaj rover dovela do vrlo interesantnog otkrića - prvog pravog blaga sa Marsa.