Novi prijatelji, fotografije sa kolegama ili sa izlazaka, statusi i komentari, pokloni u Farmvilu, ili najveća poslastica od svega navedeneog - šifra koja omogućava uvid u poruke, bogati su izvori informacija koje su kao hrana za ljubomoru...