vode ispod povrsine Evrope
Jedan od najpoznatijih meseca u orbiti Jupitera, koji je otkrio sam Galileo Galilej, jeste Evropa. Iako je površina ovog meseca prekrivena ledom, naučnici smatraju da se ispod tog leda nalazi voda. Izgleda da je ovaj mesec sledeća destinacija NASA naučnika...