Prva tribina u jugoslovenskim zemljama na temu stripa i Cije, naporedna istorija američke i jugoslovenske pop kulture u malom i predavanje posvećeno temi koja nas vodi kroz osnove naše ličnosti koja kao celovit pojam opisuje stvarnost kroz interakciju čitavog organizma sa okolinom i našim unutarnjim prostorom biće održani u utorak, 7. februara u DOB-u.