svg%3E
U ovoj godini naučnici obeležavaju jedan veoma značajan jubiljej - šezdeset godina od pronalaska DNK. Kako sve počelo i šta sve možemo o tome da saznamo?