dorcol
Zimsko, podnevno svetlo toliko lepo se prelamalo u filteru gradskog smoga, kao u pravom fotografskom mekocrtaču, da je davalo fantastičnu konturu jednom trošnom, starom beogradskom balkonu. Slika prava i pomalo setna. Baš onakva kao što je ovaj grad danas samo u sećanjima onih koji su tu živeli u vreme kada su fasade bile sveže ili kao što je obično u mašti onih koji su o njemu takvom samo slušali.