fbpx

Svetski dan deteta

 

Sa željom da ukaže na položaj dece u riziku i važnost porodičnog okruženja za rast i razvoj deteta, Međunarodna organizacija SOS Dečija sela je, povodom 20. novembra, Svetskog dana deteta, pokrenula kampanju “Nijedno dete ne treba da odrasta samo”,koja danas počinje u više od 70 zemalja.

SOS Dečija sela Srbija, kao deo Međunarodne organizacije SOS Dečija sela, koja u 134 zemlje pomaže više od 1.200.000 ljudi, učestvuju u kampanji i kroz video koji možete pogledati OVDE doprinose globalnoj poruci – da nijedno dete ne sme biti ostavljeno da odrasta samo, jer  ulažući u budućnost deteta doprinosimo razvoju zajednice i celokupnog društva.

Više od 151 miliona dece u svetu odrasta bez jednog ili oba roditelja, dok se između 2 i 8 miliona dece nalazi u različitim vrstama institucionalnog smeštaja, pokazuju podaci iz publikacije „Dete u riziku“, koju je Međunarodna organizacija SOS Dečija sela objavila u novembru tekuće godine.. U Srbiji je oko 6.000 dece smešteno u domove i hraniteljske porodice, dok tačan broj dece u riziku od izdvajanja iz porodice nije poznat.

Povodom Svetskog dana deteta, SOS Dečija sela Srbija izražavaju zabrinutost zbog toga što i dalje postoje brojni izazovi kada je u pitanju ostvarivanje temeljnih prava deteta, posebno dece iz osetljivih, ranjivih i diskriminisanih grupa.  Podsećamo i na to da su sva prava deteta podjednako važna i međusobno povezana. Svako pravo u nekom trenutku može da postane najznačajnije za određeno dete.

Zbog toga pozivamo donosioce odluka da obezbede adekvatne uslove za ostvarivanje prava dece bez roditeljskog staranja i dece koja su u riziku da bez njega ostanu, predstavnike kompanija da, kroz društveno odgovorno poslovanje, daju doprinos razvoju društva u kome nijedno dete nije ostavljeno da odrasta samo i roditeljima da poštuju dečija prava, uvažavaju mišljenja svoje dece i postupaju sa svešću da veliki broj dece nema priliku da odrasta u brižnom okruženju punom ljubavi.SOS Dečija sela Srbija

Svetski dan deteta
Svetski dan deteta proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959, UN su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a tačno 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta. Svetski dan deteta obeležava se kako bi se skrenula pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i na najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju.