fbpx

Prva debata iz ciklusa Randevu u Evropskoj Uniji

Rendez-vous u Evropskoj uniji

Ambasada Francuske u Srbiji i Francuski institut u Srbiji zalažu se za približavanje think-tanks organizacija i istraživača iz Francuske i Srbije po pitanju procesa evropskih integracija, kako bi na taj način omogućile francuskim i srpskim građanima da se bolje upoznaju sa ovim procesom. 

U tom okviru, Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Evropskim pokretom Francuske, 9. decembra 2020. godine od 10:30 do 13:00 časova organizuje prvi susret iz ciklusa « Rendez-vous u Evropskoj uniji ».

Evropski pokreti će najpre razgovarati o Novoj metodologiji proširenja, a nakon toga o Zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici EU (CFSP).

Ovi susreti /« Rendez-vous » zamišljeni su kao platforma za diskusije između srpskih i francuskih eksperata o savremenim evropskim pitanjima, kako bi se produbilo međusobno razumevanje između Francuske kao članice osnivača EU, i Srbije kao zemlje kandidata.  

Za učešće na konferenciji prijavite se ovde.  

PROGRAM:

10:30 – 11:30

PANEL: NOVA METODOLOGIJA PROŠIRENJA

Panelisti

Vladimir Medjak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji

Srdjan Majstorovic, predsedavajući Upravnog odbora Centra za za evropske politike

Lucie Gonzalez, ekspertkinja za proširenje, Evropski pokret Francuska

Elise Bernard, direktorka studija, EvropaNova

Moderator

Zvezdana Kovač, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji

11.30-12.00 PAUZA

12.00-13:00

PANEL: ZAJEDNIČKA SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EU

Panelisti

Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji 

Marko Savković, izvršni direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE)

Antoine Godbert, potpredsednik Evropskog pokreta u Francuskoj 

Amélie Jaques-Apke, zamenica direktora Centra za studije, EvropaNova

Moderator

Véronique Auger, predsednica Udruženja evropskih novinara, francuska sekcija

*Radni jezici su srpski i francuski. Prevod će biti dostupan na Zoom platformi. Debatu uživo možete pratiti na YouTube i Facebook profilu Evropskog pokreta u Srbiji