Wiener Privatklinik
Wiener Privatklinik, Prof.Dr.Zielinski

Bečka privatna bolnica Wiener Privatklinik traži medicinski kadar iz Srbije

Wiener Privatklinik zapošljava

Wiener Privatklinik zapošljava medicinsko osoblje iz velikog broja zemalja. Svi doktori, ali i dobar deo ostalog medicinskog osoblja govori engleski, a često i neki drugi strani jezik. Komunikacija sa pacijentima ne predstavlja nikakvu jezičku barijeru, jer sa osobljem često možete da govorite i na svom maternjem jeziku.

Na klinici, na primer, rade i tri sestre iz Srbije, koje su na usluzi pacijentima iz naše, ali i ostalih zemalja regiona.

“Kao i ostale bolnice u Evropi, i WPK je suočena sa manjkom medicinskog osoblja. To postaje sve veći problem i mi smo uvek otvoreni i pozivamo sestre iz Srbije da se prijave za posao na našoj klinici”, poručuje Ema Hafner, direktorka marketinga i odeljenja za međunarodne pacijente WPK.