Predlog za rešenje problema građana zaduženih u švajcarcima

U okviru multikongresa “Serbian Visions” koju je organizovala nemačko-srpska privredna komora i Privredna komora Srbije, održana je tribina “Centra za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija” na temu “Istina i zablude o dinarskim kreditima indeksiranim u CHF valuti”.

Prisutni su kroz interaktivnu tribinu mogli da saznaju mnogo o načinu na koji su sporni ugovorni odnosi rešeni u okruženju, razlozima zbog kojih su ugovori nezakoniti, pravima korisnika kredita koja su povređena, načinu na koji se sporni odnosi mogu rešiti, kao i o načinu rada udruženja “CHF Srbija”.

Bilo je reči o najnovijoj odluci Apelacionog suda u kojoj je izražen stav da nalog koji je NBS dala bankama – da novac naplaćen po nemerljivim elementima iznad iznosa inicijalne kamate, ne znači da korisnik kredita mora da pristane na uračunavanje plaćene kamate u otplatu glavnice, niti sprečava korisnika kredita da traži vraćanje već plaćene kamate.

Poruka ovog udruženja je da raskid ugovora sa bankama nije rešenje, jer bi to bilo sprovođenje ideje da niko nije kriv. Centar zato predlaže da se pristupi pravilnom utvrđivanju činjenica i pravilnoj primeni prava, posebno potrošačkog prava.

– Ovo nisu ugovori dve ravnopravne strane, već profesionalca i pojedinca, radi krajnje potrošnje. Ugovori koji bez nepravičnih odredbi mogu opstati će preživeti, drugi kod kojih to nije moguće, moraju u celosti biti stavljeni van snage – istaknuto je na sajtu ove organizacije.

“CHF Srbija” će nastaviti svoju misiju upoznavanja šire javnosti sa ovim problemom, jer njegovo rešenje ne sme biti teret bilo kog poreskog obaveznika.

Udruženje “Centar za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija” je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite korisnika bankarskih usluga.