Kad poslodavci ne plaćaju, jer „ne moraju“

Suočavamo se sa problemima koji su, do ne tako davno, predstavljali nepoštovanje, prevaru, mobing, a danas se shvataju kao nešto sasvim uobičajeno.

Živimo u vremenu kada poslodavci ne plaćaju ako ne moraju. Sa zaposlenima, često, grade prijateljski odnos, a to ima svoj razlog. Situaciju “nema se”, niko ne može da razume bolje od prijatelja. Žrtve dugog neplaćanja, su oni koji vole svoj posao. Najčešće su to poslovi koji uključuju umetnost i kreativnost.

Poslodavac, znajući da je zaposlio osobu koja uživa u svom radu, stvara takvu atmosferu da novac za radnika polako postaje nešto što nije toliko bitno. Odnos postaje familijaran, a radnik često čuje rečenice poput “moramo da prištedimo, dužni smo, strpi se još malo”. Tako se dobija jeftina radna snaga koja se bori za bolji svet, ali bez ostvarivanja svojih prava i potreba. Ovakvih slučajeva je, nažalost, mnogo.

Ukoliko naiđete na “prijateljskog” poslodavca, odustanite od posla. U svakom poslovnom razgovoru, u radu, zadržavajte poslovni odnos. Ukoliko pretpostavljeni insistira na prisnijoj komunikaciji, nemojte da pristanete. U suprotnom ulazite u rad za koji nećete biti dovoljno plaćeni, gde ćete novac dobijati samo onda kada ga tražite i iznesete velike razloge za to.

Postoje i oni poslodavci koji ne stvaraju familijarnu atmosferu, ali su zato strogi, nedostupni , plaćaju redovno, ali malo. Ovde caruje ideja da jeftina radna snaga uvek može da se nađe, pa je česta rečenica „Ako nećeš ti, ima ko hoće”. Na taj način osoba ostaje na radnom mestu do trenutka kada zapostavljanje zdravlja ispliva na površinu, a onda biva zamenjena novom, zdravom radnom snagom.

Da vam se sve ovo ne bi desilo, potrebno je da na prvom razgovoru imate jasan stav i rečenice, pitanja o visini palte, radnom vremenu i dužnostima. Potrebno je da cenite sebe, svoje znanje i veštine. Kada poslodavac shvati da ste neko ko se bori za sebe, znaće i da neće moći da vam ukine ono što vam pripada.

Radite za novac, jer to je jedino ispravno!

foto: freedigitalphotos.net