IKEA: Održana konferencija  o rodnoj ravnopravnosti na radnom mestu 

Samo trećina beograđana smatra da žene i muškarci imaju jednaka prava na radnom mestu, pokazalo je istraživanje koje je tokom februara za IKEA kompaniju sprovela istraživačka agencija Ipsos. Kada su u pitanju jednake mogućnosti za zapošljavanje, jednake plate i jednake mogućnosti za napredak u karijeri, muškarci imaju znatno pozitivniju percepciju o rodnoj ravnopravnosti u odnosu na žene.

Kako bi podigla svest o ovoj temi, IKEA je, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i AFA ženskom mrežom, danas organizovala konferenciju „Ravnopravnost je bolja za sve“, na kojoj se razgovaralo o tome kako privatni i javni sektor mogu da sarađuju u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti na radnom mestu. Na forumu su učestvovali Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorane Mihajlović, Nj.E. Jan Lundin, Ambasador Švedske u Srbiji, Ljiljana Lončar, predstavnica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, Sari Brody, Leadership & Diversity Manager, IKEA Grupa, Yana Mikhailova, regionalna direktorka Nestlé Adriatic i predsednica Saveta stranih investitora, Ingeborg Ofsthus, generalna direktorka Telenora u Srbiji.

„Kao kompanija okrenuta ljudskim vrednostima, verujemo da širenje kulture ravnopravnosti pozitivno utiče na naše koleginice, kolege i kupce. Ravnopravnost je deo naših vrednosti i ključna je za naš poslovni uspeh i zato promovišemo stvaranje inkluzivne radne sredine u kojoj svi imaju jednake mogućnosti za razvoj. Posvećeni smo ovoj temi dugoročno naročito u oblasti stvaranja rodno izbalansirane organizacije i podjednakoj zastupljenosti muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama, obezbeđivanju istih mogućnosti za razvoj i istih plata za isti rad.  – izjavila je Sari Brody, Leadership & Diversity Manager, IKEA Grupa.

„Žene su najbrojnija ranjiva grupa na tržištu rada. Iako nas ima više od 50 odsto, među zaposlenima je 15 odsto manje žena nego muškaraca, među preduzetnicima samo jednu trećinu čine žene, na mestima gde se donose odluke ih gotovo nema. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uradilo je puno u prethodne tri godine na ovom polju, ali još puno je posla pred svima nama, da partnerski doprinesemo izgradnji društva u kojem će žene i muškarci biti ravnopravni, i u porodici, i na radnom mestu i u politici, jer je to preduslov  demokratskog, ekonomski naprednog, inkluzivnog i tolerantnog društva“ – istakla je Jovanka Atanacković, pomoćnica ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorane Mihajlović.

„Internacionalno prihvatanje osmog marta kao dana žena se temeljilo na hrabrosti tadašnjih aktivistkinja koje su se izborile za osnovna ljudska prava poput biračkog i radnog, koja su do tada bila uskraćivana ženama. Danas, iako je položaj žene drastično drugačiji društvo skoro uopšte nije svesno činjenice da se muškarci i dalje vrlo izražajno favorizuju, što pokazuju rezultati najnovijih istraživanja.

Konferencija ” Ravnopravnost je bolja za sve” ima za cilj da istakne prednosti ravnopravne uključenosti žena u poslovno okruženje. Dakle, cilj ne treba da bude ostvarivanje jednakog broja žena i muškaraca, samo zbog tog jednakog broja. Već brojna istraživanja pokazuju da kompanije sa izraženijom rodnom ravnopravnošću ostvaruju veće uspehe od konkurentnih firmi u kojima su muškarci dominantni. U više od 20% slučajeva te kompanije ostvaruju veći ekonomski uspeh, a u skoro 30% više slučajeva ostaju verni dugoročnim ciljevima kompanije. Rodna ravnopravnost sa sobom donosi i mogućnost da se privuku najtalentovaniji kandidati sa tržišta rada i razviju zdraviji odnosi među zaposlenima. Da bi rodna ravnopravnost postala realnost na radnim mestima u Srbiji, neophodno je početi od podizanja svesti u društvu i javnog zagovaranja ove teme“ – izjavila je Žaklina Kusić, predsednica AFA ženske mreže.

Konferencija je deo šire kampanje koju kompanija IKEA organizuje u regionu jugoistočne Evrope na temu rodne ravnopravnosti na radnom mestu.

8. marta IKEA obeležava Međunarodni dan žena, u duhu podrške dosadašnjim naporima da se izgradi ravnopravniji i inkluzivniji svet. Kao kompanija okrenuta ljudskim vrednostima, verujemo da širenje kulture ravnopravnosti pozitivno utiče na naše koleginice, kolege i kupce. Zato svi naši zaposleni imaju jednaka prava te zajedno radimo na zatvaranju jaza koji postoji među polovima, ali i drugih nejednakosti. IKEA Srbija poseban akcenat stavlja na obezbeđivanje jednakih plata za jednak rad za naše kolege i koleginice, jednake mogućnosti za razvoj karijere i ravnopravno učešće muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama, kao i osnaživanje žena u okviru projekta socijalnog preduzetništva. Danas se na 48% rukovodećih pozicija u kompaniji IKEA Srbija nalaze žene.