ID 100157099

Ljubavlju protiv droge

Savremeni tempo života onemogućava roditeljima da provode dovoljno vremena sa svojom decom, zatim i sam kvalitet je diskutabilan.

Moramo biti upućeni na to šta je našoj deci važno, šta ih raduje, a šta čini nesrećnim i malodušnim. Izbegavanje suočavanja sa problemima može biti pogubno. Kao i ne traženje stručne pomoći kada je potrebna.

Upotreba narkotika menja život iz korena, menja stanje svesti, ponašanja, raspoloženja, remeti misaone procese. A posledice dužeg uzimanja droga bivaju sve drastičnije.

Kako bi roditelji zaštitili svoju decu od ove opake bolesti trebali bi imati na umu najznačajnije protektivne faktore. Naime, to je pre svega dobra povezanost među članovima porodice. Stoga, jedan od ključnih saveta za roditelje, pre svega, bi bio da pažnju usmere na zdrava odnos pun razgovora i emocija, a kroz to će deca imati oseća uklopljenosti u porodicu i okruženje. To sve uključuje i pažnju na to čime se deca bave i sa kim se druže.

Ono što je takođe veoma bitno su i dosledna pravila ponašanja svih članova porodice. A kroz aktivno učešće roditelja u svakodnevnim aktivnostima svoje dece, izraziće interesovanje za njih, kao i brigu. Autoritet koji je generalno poljuljan u našem društvu predstavlja takođe značajan faktor, koji se manifestuje kroz prihvatanje saveta starijih (roditelja, rođaka, profesora…). Sve ove stvari predstavljaju značajne momente koje je bitno sprovesti na kvalitetan način, a zahtevaju značajna trud i volju, ukoliko želimo zdrav razvoj naših najmilijih.

Samo lečenje narkomanije predstvalja dugotrajan i kompleksan proces koji traje nekoliko godina. Sastoji se od više nivoa, i neophodna je stručna pomoć. Ono što je najčešća primena u lečenju je upotreba medikamenata sa psihosocioterapijom. Prva faza u lečenju najčešće se sastoji od detoksikacije, čišćenja organizma od toksina. Zatim sledi psihoterapija, koja uključeje u svoj proces čitavu porodicu. Porodica je neophodna pri lečenju, jer je ova problematika mnogo kompleksnija, i ne pogađa samo pacijenta, već i ostale članove porodice.

Mladi ljudi danas su u stalnoj potrazi za smislom i osećajem pripadnosti, i u tome im treba pomoći. Treba ih razumet, i naučiti svim pametnim stvarima. A posebno ih ne treba štititi od problema, nego im upravo pomoći da sami nauče kako da ih rešavaju.

Jos neki od saveta su: dajte deci slobodu da sami odlučuju i radi ono što misli da treba u okviru razumnih granica, ali budite tu kada mu je i ako mu je potrebna vaša pomoć. Ne insistirajte na tome da ste uvek vi u pravu, saslušajte i njegovo mišljenje. I na kraju najbitnije pokažite svom detetu da je voljeno.

foto:freedigitalphotos.net