fbpx

NISI SAMA – NISI KRIVA!

U DKSG će biti obeležen 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad zenama, tribinom NISI SAMA – NISI KRIVA u 19h, Velika sala. Učestvuju: Danijela Jokanović (zamenica javnog tužioca), dr Biljana Stojković (viša savetnica u Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja), Jovana Markulić i Anja Zečević (Autonomni ženski centar), Ana Anđelković (Sigurna kuća).

Nasilje prema ženama je vodeći problem u domenu ljudskih prava širom sveta, a statistike u Srbiji pokazuju da svaka treća žena trpi fizičko, a svaka druga psihičko nasilje od strane partnera ili člana porodice. Na kraju kontinuuma nasilja, nalazi se njegova najbrutalnija i krajnja konsekvenca – femicid (ubistvo žene).

U Srbiji je u prethodnih deset godina ubijeno više od 320 žena u slučajevima porodičnog ili pratnerskog nasilja , a u tu statistiku ne ulaze žene koje stradaju od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja i čija smrt ne dospe u medije.

O (ne)adekvatnoj reakciji institucija najviše govori činjenica da se, prema navodima medija, svaka treća žena obraćala za zaštitu i pomoć nekoj od nadležnih institucija pre nego što je ubijena. Činjenica da u dve trećine slučajeva nije bilo ranijih prijava, ne znači da žene nisu trpele nasilje, već samo da ono nije bilo prijavljeno i/ili zabeleženo u evidencijama nadležnih službi.

Oko 85 odsto žena u Srbiji smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava i da je učestalo, a za 29 odsto njih porodično nasilje je privatna stvar koju treba rešavati u kući. Četvrtina žena nije adekvatno informisana i ne zna šta treba da radi u slučaju da doživi nasilje.

More Stories
Hajduci u Beogradu