digital

Digitalna kultura: promene drastičnog ubrzanja

Nematerijalno kulturno nasleđe predstavlja najširi mogući spektar ljudske kreativnosti. U dašnje vreme ono se dodatno umnožava. Razvojem nauke i progresom tehnike otvorilo se široko polje ljudske delatnosti. Nove informacione tehnologije, uz globalnu povezanost i rast mreža, redefinišu razumevanje tredicionalnog pojma kulture.

Česti izrazi u upotrebi su digitalna kulture, virtuelna kultura, cyber kultura… koji opisuju tehnološku osnovu kulture savremenog društva. Digitalna kultura je danas prisutna u gotovo svim aspektima našeg života, od poslovnog, privatnog, društvenog i zahvaljujući ovim snaznim promenama naše svakodnevnice, pojam kulture biva redefinisan, odnosno dopunjen domenom digitalne kulture.

Neminovno su na snazi promene drastičnog ubrzanja, koje uvode potpuno drugačije načine života i svakodnevnog delovanja.

Digitalno označava mnogo više od direktnih podataka ili mašina koje ih koriste, znači čitavu jednu kulturu, digitalnu kulturu virtuelnih privida, trenutnih komunikacija, sveprisutnih medija i globalnih mogućnosti uključenja. Pojam digitalnog predstavlja čitav niz tehnologija, koje pružaju širok spektar mogućnosti od virtuelne stvarnsoti, digitalnog filma, televizije, specijalnih efekata, video igara, elektronske muzike, multimedija, interneta, svetske mreže, digitalne telefonije, WAP-a, a koristi se i za razne kulturne i umetničke projekte, npr. kiber pank romani i filmovi, tehno i pop muzika, net.art, itd.

Fenomen digitalnog definitivno određuje mnogo složeniji skup pojava koje su mnogo kompleksnije nego što se čine na prvi pogled.

Brojne su tribine, radionice, knjige koje govore o ovoj temi, na osnovu kojih takodje vidimo snažan uticaj i prodor u naše živote. Ekspanzija literature na tu temu, pored edukativnog karaktera nosi i jedan drugi kontekst, a to je sociološka analiza informatičkog društva, kao i načina na koji ćemo je shvatiti. Pitanja koja se otvaraju su brojna, a još jedno od njih predstavlja i poremećaje dosadašnjih načela postojanja (npr. fizička udaljenost ili rastakanje matarijalne stvarnosti pomoću virtuelnih ili telekomunikacionih online – tehnologija, napredak kibernetike, robotike i istraživanja svesti i inteligencije).

Dominacija globalnih proizvođača dot.com kompanija i korporacija ubacuje nas u komunikacijske i informacione lavirinte, dok svoju moć jačaju i do državnih srazmera. A na zavodljivu retoriku digitalnih medija niko ne ostaje imun. Tu su deca koja su od malena priključena na iste,i koja sama režu, šeruju, surfuju, lajkuju… dok gerantološka populacija popunjava svoju  usamljenost i monotonost, a svi ostali između upražnjavaju slobodno vreme ili su zbog posla u neminovoj sprezi. Sve nam to pruža brojne mogućnosti, od onih pozitivnih do onih sa destruktivnim karakterom.

Mi, kao jedine jedinke na ovoj planeti, imamo sposobnost da menjamo svoje okruženje, nekada je to bilo uz pomoć kamenih alatki, a danas uz pomoć tehnoloških produžetaka. Međutim, jedna od ključnih osobenosti je i ubrzanje.

Otkriće štamparije usmerilo je svet u jednom pravcu, a osnovu ove priče čine tehnološka sredstva koja takođe menjaju naš svet, ali i način na koji ga percipiramo, kao i sebe same, a rezultat svega toga će pokazati neka buduća vremena.

foto:freedigitalphotos.net