METAMORPHOSIS 2 Flamencoraneo Fb

Predstava savremenog flamenka

Predstava “Metamorphosis” španske trupe Flamencoraneo biće igrana 10. septembra u Mikser House u Beogradu i 11. septembra u novosadskoj Sinagogi.

Umetnica Saška Šašić, sa svojom trupom iz Madrida, donosi našoj publici vrlo neobičnu predstavu u kojoj kroz sopstveni preobražaj, spaja španski flamenko sa savremenim plesom i muzikom.

Metamorphosis je plesno-muzička predstava u kojoj je priča o sukobu i pomirenju tradicionalnog i  modernog razvijana međusobnom saradnjom i razmenom iskustava plesača i koreografa iz različitih  plesnih disciplina (savremeni ples i flamenko).

Metamorphosis nosi mističnu slutnju večne transcendentne borbe čiji odraz možemo primetiti u  sopstvenoj individualnosti. Identitet savremenog čoveka prepoznaje kao nužno eklektičan. Društvo guši čoveka i sputava razvoj individualnosti. Stečene navike pretvaraju se u automatizovane reakcije. Čovek postaje svoj vlastiti tamničar, vezuje samog sebe u okove automatizma, učaurava se. Savremeni čovek, međutim, želi slobodu i ne prihvata sputanost, on ne želi da bude u čauri, on želi da bude leptir. Ako  prihvati nametnuto, ugušiće se. I zato kreće ka preobražaju. Iz te borbe i saznanja, iz tog preobražaja, autor uspeva da pronađe prostor za artikulaciju sopstvenog umetničkog izraza.

Autor i umetnički direktor: Saška Šašić

Koreografija: Saška Šašić, Natalia Fernandes, David Mazón Fierro, Mitja Obed

Konsultant dramaturgije: Natalia Fernandes

Muzički direktor: Jorge Canda Neira

Kompozitori: Jorge Canda Neira, Petar Lazarević, Aleksandar Radojičić, Boris Magdalenc

Dodatna muzika: Alva Noto

Kostimografija: Shash

Dizajn svetla: Maryanka van Schaik

Fotografija: Lili Lekmouli, Antonio Rossetti

Grafički dizajn: Anja Mejač

Ples: Saška Šašić, Mitja Obed, Zoe Sepúlveda

Gitara: Jorge Canda Neira

Vokal: Angel Lopez de Toro

Violončelo: Petar Lazarević

Perkusje: Aleksandar Radojičić