Screen Shot 2021 03 11 at 12.32.09

Telesna psihoterapija: “Ples i Grad” plesne terapeutske radionice

Diplomirani psiholog Nataša Vasić o napretku telesno orjentisane psihoterapije

Ples i Grad terapeutske radionice predstavljaju priliku da bolje upoznamo sebe i unesemo kvalitetne promene u svoj život kroz kreativnost, ples i telesnu terapiju. Držanje tela i mišićne napetosti možemo analizirati, jer se u njihovoj osnovi nalazi centralni problem ličnosti.

Fokus telesne psihoterapije je na funkcionalnom odnosu i jedinstvu između uma i tela, pa ona može biti od velike pomoći kod anksioznosti, depresije, problema sa seksualnošću, lošeg odnosa prema sopstvenom telu, straha od intimnosti i mnogih drugih problema.

Plesne radionice su idealno mesto za osobe koje žele da budu više u kontaktu sa svojim emocijama, koje imaju problem da verbalizuju šta ih muči, manifestuju svoje psihološke probleme kroz telo u vidu bolova ili zdravstvenih problema. Ako ste prošli druge oblike psihoterapije, kod kojih je fokus na razgovoru, a nisu postignuti zadovoljavajući rezultati, primenom telesne terapije kroz ples, naučićete da izrazite svoja osećanja i da tumačite poruke koje vam telo šalje.

Diplomirani psiholog Nataša Vasić, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u psihoterapijskom radu, hipnoterapiji i radioničarskom radu, govori nam o napretku telesno orjentisane psihoterapije, i njenim pozitivnim učinkom na našu svakodnevicu, telo i um. Sve to uz zvuke dobre muzike i mnogo slobodnog plesa!

Ako želite da učestvujete u programu radionica u malim grupama, pišite na kontakt@plesigrad.rs, jer će radionica biti održana, u nedelju, 14. marta.

Više informacija na 065/5156-244

Telesna psihoterapija se temelji na konceptu da ljudi doživljavaju svet i kroz telo, a ne samo čulima, umom i emocijama. Sve ono što proživimo na emocionalnom nivou, odražava se i na izgled našeg tela, držanje, tonus mišića. Razvoj nauke je omogućio da se eksperimentalno potvrdi da telo ima svoje pamćenje, a telesno orijentisani terapeuti smatraju da zbog toga nekim sećanjima nije moguće pristupiti kroz razgovor, već se mora pribeći radu sa telom. Posebno je neizvodljivo iz osobe razgovorom izvući iskustva koja su se desila na ranom uzrastu, pre nego što je osoba razvila govor.

U svakodnevnom govoru, mi često koristimo metafore koje ukazuju na određene aspekte iskustva. Primera radi, svima su nam poznate fraze kao što su “pokazati zube”, “pretvoriti se u uvo”, “gutati”, “otvoriti srce”, “stajati čvrsto na svojim nogama” ili “podići zid oko sebe”. U telesnoj psihoterapiji ovi izrazi su više od metafora – oni predstavljaju našu psihičku realnost koja se manifestuje na telu.

Ako neko nije u stanju da se suoči sa tugom, i blokira tugu i plač, u predelu grudi će se formirati mišićni oklop na kome treba raditi, da bi osoba mogla da “otvori svoje srce”. Osoba kojoj nije bilo dozvoljeno da se izrazi u porodici, može imati stegnuto grlo, ramena i vilicu, da bi ćutala, da se ne bi izražavala. Rad na emocijama prema osobama koje su branile izražavanje može pomoći takvoj osobi da oslobodi protok energije kroz te delove tela i dobije snagu da se izrazi i zauzme za sebe. Osoba koja “ne stoji čvrsto na svojim nogama”, može imati normalno razvijen torzo, ali jako slabe i neproprocionalno razvijene noge, dok neko ko je rigidan ima telesni stav “kao da je progutao motku”.

Detaljnije na: https:/facebook.com/plesigrad