0 02 05 c483e929a4dc9f02bb560287820d7b5db96452964b3249562bbf4baf338ff669 815e324c6f4d2da

Slike realnog i slike apstraktnog Ljiljane Radisavljević

Izložba slika Ljiljane Radisavljević “Slike realnog i slike apstraktnog” biće otvorena od 16. do 24. decembra u Galeriji Singidunum. Postavka predstavlja malu retrospektivu umetničkog rada i postupka svođenja viđenih realnih prizora, utisaka i dozivljenog na jezik slike.

Gledanje i studiranje realnog tokom rada neminovno otkriva slojevitost viđenog. Ta slojevitost se u slici manifestuje kao složenost, kao bogatstvo mnostva ili pak, kao svođenje – redukciju viđenog do znaka – simbola. Svaki segment ovakvog postupka je posebna slika i  svaki novi korak u radu donosi nešto novo.

Na umetniku je teška odluka gde da se zaustavi, rizikujući često da izgubi već stvoreno. Tada postupak pocinje ispočetka… i tu je lepota i “muka” stvaranja.