RAĐANJE ČOVEKA NA IVIC

MESEC NEZAVISNE SCENE U BITEF TEATRU

U subotu, 13. februara, sa početkom u 19 častova,u sklopu novog koncepta Bitef teatra koji podrazumeva čvršće povezivanje sa temama i estetikama kojima se bavi Bitef festival i novog prostora za podršku nezavisnim autorima i trupama, na programu je RAĐANJE ČOVEKA NA IVICI, prezentacija psihodrame terapeuta Vuka Vukovića.

Na tragu pandemije koja je sa sobom donela neizvesnost, nova pravila i usložnjavanje već postojećih nehumanih hijerarhija i ljudske nepovezanosti, autori su se, pokrenuti globalnim procesom, usmerili ka istraživačkom poduhvatu mapiranja koordinata ljudskosti u ambisu budućnosti. 

Terapeut će u Bitef teatru zajedno sa protagonistom, centralnom figurom psihodrame, kroz određenu životnu dilemu, a primenom psihodramskih tehnika, pokušati da istraži o kakvom je rađanju zapravo reč. 

Spajanje psihodramske tehnike sa samom suštinom pozorišta ima za cilj da ohrabri ljude da se kroz katarzu ponovo uhvate u koštac sa sopstvenim fundamentalnim pitanjima, ne skrivajući se iza onoga gde smo danas. Vratimo u pozorište komunalnu katarzu, dobro poznatu u antičkom pozorištu, pokažimo kako su emocije od suštinskog egzistencijalnog značaja, naročito danas. Samo baveći se emocijama, možemo proći kroz krizu kojoj svedočimo.  

A postoji li zapravo bolje mesto gde se osećanja mogu proživeti nego u pozorištu, mestu intenzivnog susreta i razmene? 

Autorska podela:

Terapeut: Vuk Vuković

Protagonista: Aleksandra Pavićević

Aux-i: Katarina Arizanović MiloševićPavle TerzićAlbina KučevićZoja Nikolić, Milica Stefanović ‘

Art direkcija i dizajn: Tijana Arizanović

Fotografije: Miloš Martinović

Trajanje: 2h