Antanasije Punosevac bez naziva akvarel 2020 2

PROSTORI LJUDSKOG PRISUSTVA Antanasija Punoševca

Izložba slika i crteža Antanasija Punoševca pod nazivom „Prostori ljudskog prisustva” održava se u Galeriji ULUS (ul. Knez Mihajlova 37, Beograd) do 29. septembra.

Mladi stvaralac figuralnog opredeljenja Antanasije Punoševac u Galeriji ULUS se predstavlja najnovijim raadovima koji su deo doktorskog umetničkog projekta. U njegovom profesionalnom putu, koji se može pratiti unazad par godina prisustni su studioznost i doslednost stila koji karakterišu njegove monumentalne likovne predstave. Monumentalnost proističe ne samo iz formata, već i čvrste organizacione strukture. Primarni istraživački motiv autora je ljudsko telo i moć koju ono poseduje kao objekat univerzalnog karaktera. Selekcija predstavljenih osoba je napravljena na osnovu umetnikovog istraživanja i zamišljenog stvaralačkog procesa.

U tekstu u katalogu izložbe red. prof. Radomir Knežević ističe:
“Postavljena forma se menja tokom dugih procesa nanošenja slikarske materije. Materija koja može da se pomera i živi dok je u svežem stanju. Kako je umetnik pomera i konsoliduje dobar deo materije skida ostavljajući samo fini prebrušeni sloj koji čini podlogu za novi nanos. Ovako odabran i formiran postupak vodi ka planiranom cilju, a to je lagano i smisleno oslobađanje individualnih karakternih osobina modela, čije lice i telo su osnova od koje kreće traganje. Na tom putu stvaralac univerzalizovanjem stiže do arhetipske predstave.

Spoznajući tokom svog traganja arhitektoniku portreta i figure uspeva da ustanovi postupak za dosezanje krajnjeg cilja a to je upravo čovek iz kog je izvučen arhetipski sadržaj, i predstavljen kao konačan produkt procesa.Redefinisanje forme i materije kojom formira predstavu čoveka u biti je ovako građenog postupka.Konačan cilj je dotaći temeljna pitanja ljudskog postojanja. Pitanje koje nam može približiti saznanja o nama samima, o tome šta nas čini takvima kakvi smo.

Prateći novu predstavu portreta odabranog od velikog broja predložaka, teži prožimanju ličnog i univerzalnog, ugrađujući u prizor vrednosti koje se čitaju kroz slikanu materiju i snagu crtačkog senzibiliteta. Antanasije Punoševac na svojim velikim platnima kao na svojevrsnim poligonima razrešava niz pitanja, koja su inicirana od izabranih predložaka. Radovi su svi u suženom kolorističkom rasponu, tačnije to su kolorisani monohromatski radovi. Ovako svedene predstave mnogo više ističu suzdržanu napetost, pažljivo podvučenu crtačkom preciznošću. Postupkom uslojavanja, nanošenjem i skidanjem slikarske materije autor ugrađuje neku vrstu tenzije i unutrašnjeg pritiska. Kadriranje je u ovim radovima aktivno od početka izvođenja i traje tokom celog procesa. Naime, u ovom živom toku dok je materija još sveža i pokretljiva autor je premešta i traži joj pravu poziciju.

Monumentalnost nije formirana samo u formatima velikih dimenzija, već i u procesu redukcije i gradnje, u dugom trajanju tog procesa gradnje, ali i materiji kojom se gradi.”

Biografija:

Antanasije Punoševac (1992) je rođen u Kruševcu. Završio je osnovne i master studije kao student generacije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2015. godine u klasi red. prof. Gordana Nikolića, odsek Slikarstvo. Trenutno je na doktorskim studijama slikarstva na istom fakultetu. Član ULUS-a i Udruženja likovnih umetnika Kruševca. Izlagao na više grupnih i priredio osam samostalnih izložbi.