pozivnica Palimpsest

Predrag Vukašinović u galeriji O3ONE

Predrag Vukašinović svoju umetničku afirmaciju i priznanje stekao je na domaćoj i internacionalnoj sceni kao modni dizajner. Uporedo sa ovim profesionalnim pozivom, Vukašinović se više od 15 godina pasionirano bavi i umetničkom fotografijom. Na svojoj prvoj izložbi u Beogradu predstavlja fotografije koje su nastale tokom putovanja na različitim meridijanima, kadrirane isečke različitih površina (zida, kamena, zemlje). Više informacija u prilogu. 

Otvaranje njegove izložbe fotografija “Palimpsest” je zakazano za petak 5. juna u 19h u galeriji O3ONE u ulici Gavrila Principa 16. Izložba će trajati do 15. juna 2020 god.

LookerWeekly magazin Oktobarski salon 2022 baner

 U osnovi kreativnog impulsa ovog umetnika jeste sloboda kretanja, prevazilaženje ograničenja fizičkih i mentalnih barijera, otkrivenost u percepciji i mogućnost drugačijeg ugla gledanja na vizuene, društvene i kulturne fenomene. Naime, fotografije su nastale tokom putovanja na kojima umetnik stvara jedan personalni dnevnik zabeleški autentičnih, neretko skrivenih, toposa. U prethodonoj seriji monohromnih crno-belih fotografija pod nazivom Shape of Silence, Vukašinović fokusira dva fenomena: savremene arhitektonske konstrukcije koje dovodi do nivoa dinamizirane igre stilizovanih apstraktnih formi i portrete protkane nasleđem lokalnog, arhetipskog – dva sveta koja u dijaloškoj formi utišanog meditativnog tona svedoče o trajanju i / ili borbi.      

Novom serijom fotografija, nastalom takođe na različitim meridijanima, stvaralačko oko autora produbljuje fokus posmatranja i ide korak dalje u postupku selekcije, potom vizuelne  i  idejne rekontekstualizacije otkrivenih formi. Vukašinović kreira pažljivo kadrirane isečke različitih površina (zida, kamena, zemlje) i prevođenjem ovih mikrostruktura u makro plan efektom optičke iluzije stvara veoma ekspresivne kompozicije naglašene likovnosti. 

Miroslav Sapunčić
istoričar umetnosti, kustos