Screen Shot 2020 06 18 at 12.34.32

Poluskriveni ekonomski fenomeni

Knjiga provokativnih i podsticajnih eseja i rasprava Gorana Nikolića i Predraga Petrovića Poluskriveni ekonomski fenomeni, posvećena ispitivanju nedovoljno tumačenih poluskrivenih fenomena u ekonomskoj svakodnevici i u ekonomskoj i društvenoj istoriji, objavljena je nedavno u izdanju Arhipelaga i Instituta za evropske studije u ediciji Summa.

– Neke pojave nas praktično svakodnevno dotiču, a da toga nismo ni svesni. Poluskriveni ekonomski fenomeni, odnosno ekonomske zablude svakodnevice, otežavaju naše funkcionisanje, negativno utiču na donošenje racionalnih odluka i generalno donose trošak kroz neostvarenu (propuštenu) zaradu ili kroz izgubljeno vreme. Zato je razumevanje ekonomskog u svakodnevici važno jer time smanjujemo neracionalnu potrošnju resursa. S druge strane, prepoznavanje ekonomskog aspekta u svakodnevici može značajno da unapredi život kroz racionalnije trošenje vremena, preciznije vrednovanje stvari, odvajanje suštinskog od marginalnog ili prolaznog – naglašavaju autori na početku knjige Poluskriveni ekonomski fenomeni.

Autori najpre raspravljaju o usponima i padovima vodećih ekonomskih parametara Srbije predstavljajući najobuhvatniju analizu srpske tranzicije 2000-2018, istoriju srpskih plata 1954-2024. i priču o srpskim penzijama, dramu srpskog izvoza i visoke zaduženosti Srbije, kao i činjenice i zablude o odlivu mozgova i o tome da li je „beogradizacija“ Srbije mit. Sve je to osnova za odgovor autora na pitanje: Da li živimo u najboljem od svih vremena?

U drugom delu knjige srećemo se sa neobičnim ekonomsko-demografskim vremeplovom, od starije, preko novije istorije, do savremenog trenutka. Autori se prevashodno bave pitanjima: Ko smo mi Evropljani? Ko smo mi Srbi?

Knjiga se zaokružuje raspravama o velikim globalnim dilemama savremenog sveta. Ta pitanja stavljaju ekonomske teme u geopolitički kontekst koji oblikuje savremenu međunarodnu pozornicu. Ovo su samo neka od pitanja kojima se bave autori knjige Poluskriveni ekonomski fenomeni: Da li sledi globalna recesija? Da li je borba za globalnu prevlast između Kine i Amerike trgovinski i(li) geopolitički sukob? Da li će Kina uskoro postati najveća globalna ekonomija? Zašto je došlo do dramatičnog rasta poslova koji ne stvaraju novu vrednost? Autori se bave i nekim širim društvenim pitanjima, od pitanja da li će nemački i francuski postati dominantni jezici EU posle Bregzita, preko pitanja da li rast nacionalizma i ekstremizacija vodeće ideologije predstavlja globalnu pretnju, do pitanja da li su birači iracionalni, zašto biramo visoke ili da li smo bolji roditelji nego što su to bili naši roditelji.

Ekonomista Goran Nikolić (1974) radi u Institutu za evropske studije u Beogradu. Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova i studija. Autor je šest monografija, pored ostalih: Kurs dinara i devizna politika Kraljevine JugoslavijePokazatelji spoljnotrgovinske razmene Srbije sa EU i svetom i Ekonomija krize. Nikolić objavlјuje konjunkturne analize, posebno izučava strukture spolјnotrgovinske razmene Srbije (ukupne i s EU), analizira tendencije kursa dinara i platnog bilansa, istražuje uticaj evropskih integracija na spolјnotrgovinske tokove, te se bavi analizama međunarodne ekonomije, kao i ekonomskom istorijom. Povremeni je kolumnista domaćih dnevnih i nedelјnih listova.

Ekonomista Predrag Petrović (1974) radi u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Autor je većeg broja naučnih članaka u međunarodnim časopisima i domaćim časopisima međunarodnog značaja. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su međunarodna ekonomija, makroekonomija, primenjena ekonometrija i ekološka i energetska ekonomija.