VEL 8398

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno susreću s poteškoćama prilikom zapošljavanja

Forum mladih sa invaliditetom 

Prvo na rad je jedno od elementarnih ljudskih prava, ali nemaju svi jednak tretman na tržištu rada. To se posebno odnosi na osobe sa invaliditetom koje se često susreću sa predrasudama,  diskriminacijom i nejednakim tretmanom prilikom traženja posla, zbog čega mogu biti i egzistencionalno ugroženi.  

Svetske statistike pokazuju da svaki deseti stanovnik planete ima neku vrstu invalidnosti, a u Srbiji, prema poslednjem popisu, čak 8% stanovništva čine osobe sa invaliditetom. Prevedeno u brojke, dolazimo do podatka da čak 571.780 naših sugrađana (58,2% žena i 41,8% muškaraca) imaju neki oblik invaliditeta. Uz adekvatnu podršku zajednice i odgovornih poslodavaca, ne postoji prepreka koju osobe sa invaliditetom ne mogu prevazići. 

U želji da osobama sa invaliditetom pruži odgovarajuću podršku na tržištu rada, a poslodavcima olakša proces odabira kandidata, organizacija Forum mladih sa invaliditetom iz Beograda će 25. juna javnosti predstaviti inovativnu i jedinstvenu mrežu poslodavaca – platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a kako bi strateški dugoročno pružili podršku i poslodavcima i budućim zaposlenim. Platforma služi kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije.

Postojeća zakonska osnova na ovu temu je vrlo dobra, ali u praksi izostaju mehanizmi podrške, kako osobama sa invaliditetom, tako i poslodavcima. Srbija je već usvojila sve relevantne međunarodne konvencije koje se tiču prava osoba sa invaliditetom, a preuzeta su i neka moderna zakonska rešenja drugih država u ovoj oblasti. Situacija se značajno popravila poslednjih godina zahvaljujući organizacijama poput Foruma mladih sa invaliditetom koje aktivno rade na praktičnim rešenjima podrške osobama sa invaliditetom prilikom zapošljavanja – od pisanja CV, pripreme za razgovor za posao, sticanju dodatnih znanja i veština kroz radionice, karijernog vođenja i savetovanja, kao i podrške tokom perioda prilagođavanja u novom radnom okruženju. 

“Zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije jednostavan ni lak proces jer pretpostavlja određene preduslove koje poslodavac treba da obezbedi i koji često deluju demotivišuće. U dosadašnjem sprovođenju Zakona primećeno je da se najveći broj kompanija koje su u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom uglavnom odlučuju na plaćanje određene nadoknade u budžet Republike Srbije nego da aktivno pristupe zapošljavanju. Ovakva situacija dovodi do toga da se osobe sa invaliditetom i dalje u najvećem stepenu percipiraju kao socijalna kategorija, a ne kao potencijalni socijalni kapital zajednice”, izjavila je Jovana Krivokuća-Milovanović, Izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.

Prema važećem zakonu, svi poslodavci sa 20 ili više lica u radnom odnosu, dužni su da zaposle osobe sa invaliditetom. Ako je u radnom odnosu između 20 i 49 lica, neophodno je da najmanje jedna osoba sa invaliditetom bude primljena u radni odnos i to pravilo važi za svakih sledećih 50 zaposlenih, odnosno proporcija 50:1 bi trebalo da bude obaveza svakog poslodavca. Srećom, postoje društveno odgovorne kompanije poput A1 Srbija, Delta Holding, Delhaize i Wurth koje su već prepoznale značaj ove teme i aktivno doprinose većoj ekonomskoj i društvenoj inkluziji osoba sa invaliditetom.  

“Forum mladih sa invaliditetom je početkom ove godine osnovao Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja predstavlja neformalnu mrežu poslodavaca, i koja za cilj ima pružanje strateške podrške poslodavcima u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu Portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultativne usluge”, rekla je Jovana Krivokuća-Milovanović.

Platforma za zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstavlja veliki iskorak ka kreiranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva u kome smo svi zaista jednaki u pravima, bez obzira na specifičnosti.