kongres saee 2019 1

ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST U KINOTECI

U toku su pripreme za veliku manifestaciju Treći međunarodni kongres ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST, koji će biti održan sa odgovarajućim izložbama, radionicama i pratećim programom od 4. do 6. oktobra 2019. godine u renomiranom i atraktivnom prostoru Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Dosadašnji uspesi Kongresa pozicionirali su ga kao značajnu tradicionalnu manifestaciju u regionu saciljem da se šire afirmiše jedna od najznačajnijih tema savremene arhitekture – održivost i energetska efikasnost. Organizatori Kongresa su Udruţenje EKOKULT+, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA, sa suorganizatorima arhitektonskimfakultetima iz Podgorice i Zagreba.

Kroz predavanja i izloţbu svojih projekata, 10 eminentnih arhitekata, stručnjaka iz ove oblasti iz 10 zemalja sveta, kroz umetnički, autorski i naučni pristup će preneti svoja iskustva i znanja i prikazatirecentne projekte arhitektima, urbanistima, projektantima, inženjerima iz tangencijalnih oblasti, kao i studentima i doktorantima odgovarajućih fakulteta iz zemlje i regiona.

– Vođeni idejom da danas i u budućnosti svako arhitektonsko i urbanističko rešenje i delo mora da bude održivo u svim segmentima, u procesu projektovanja i planiranja, kao i kasnije, ufazama realizacije i eksploatacije objekata, organizatori će na jednom mestu okupiti arhitekte i stručnjake opredeljene za održivu i ekološku, energetski efikasnu i solarnu opciju u arhitekturi.To je naš doprinos ostvarenju cilja celog čovečanstva, da se smanji emisija CO2 u atmosferu,spreči daljnje zagrevanje planete, i na taj način zaštiti životna sredina i njeni prirodni resursi –zemlja, voda i vazduh, kaţe arhitekta Vladimir Lovrić, predsednik Organizacionog odboraKongresa.

Izuzetan uspeh Prvog i Drugog međunarodnog kongresa ODRŢIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKAEFIKASNOST, odrţanih u oktobru 2017. i 2018. godine u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu,utvrdio je njegov značaj i inaugurisao ga kao tradicionalni godišnji kongres. Ova velika manifestacija sa pratećim programima predstavlja doprinos afirmaciji odrţive i energetski efikasne arhitekture, koje su ključne reči ovog kongresa i predstavljaju putokaz ka kreativnim i zelenim tehnologijama, otvarajunove vizije budućnosti i grade sadašnjost na odrţivim osnovama u svakom smislu.

Osim predavanja, kao glavnog dela programa, paralelno se odrţavaju dve radionice namenjenje presvega mladim arhitektima i dizajnerima, studentima, koji ţele da steknu praktične veštine i uče od najvećih svetskih stručnjaka. Radionice vode Marco Lavit i Robert Klun.

Predavači na Kongresu su:

  • –  Тhomas Rau, Holandija
  • –  Peter Pichler, Italija
  • –  Maria Langarita, Španija
  • –  Marco Lavit, Francuska
  • –  Bill Dunster, Engleska
  • –  Anu Puustinen, Finska
  • –  Vladimir Đurović, Liban
  • –  Idis Turato, Hrvatska
  • –  Robert Klun, Slovenija
  • –  Branislav Mitrović, Srbija