Mihajlo Pantic Solvitur scribendo

Nova knjiga eseja i proze Mihajla Pantića u izdanju Arhipelaga

Nova knjiga eseja, kritičke proze i priča Mihajla PantićaSolvitur scribendo objavljena je u izdanju Arhipelagau ediciji Znakovi.

Polazeći od latinske izreke „Solvitur scribendo“ (pisanje rešava), Mihajlo Pantić ispisuje uzbudljivu hroniku svakodnevice i književnosti. U knjizi Solvitur scribendonalaze se eseji o novom nomadizmu ili novom analfabetizmu, o povodima i uzrocima pisanja, o pisanju iz nezadovoljstva i o pisanju iz nemira, kao i o kreativnom pisanju.

Na drugoj strani, Pantić raspravlja o prisustvu pojedinih tema u srpskoj književnosti, o čemu govore eseji o junu 1968. u srpskoj prozi, o beogradocentrizmu u srpskoj književnosti ili o Albancima u klasičnoj i savremenoj srpskoj književnosti. Hronika NIN-ove nagrade u poslednjoj deceniji predstavlja važan dokument o jednom književnom trenutku i o javnom odjeku savremene književnosti. Sastavni deo ove knjige jesu i priče i lični mitovi o vinu i o Novom Beogradu.

Pantićenu novu knjigu obeležava forma dijaloga i neprestano nastojanje da se kroz intenzivan dijalog sa drugim, pri čemu su ti drugi nekada pisci, a uvek to jeste pretpostavljeni i stvarni čitalac, dođe do razrešenja nekog pitanja ili do uvida u pravo stanje stvari. U ovoj knjizi plene dijalozi o pisanju, koji Pantić vodi sa hrvatskim piscem Zoranom Ferićem, dijalog o vinu sa Jovicom Aćinom i trijalog i o ljubavi koji Pantić vodi sa Davidom Albaharijem i Markom Šelićem Marčelom.

Poseban oblik dijaloga predstavlja dijalog sa Lazom Lazarevićem. Nezavršena priča Laze Lazarevića „Na selo“, pronađena svojevremeno u piščevoj zaostavštini, napokon biva dovršena u pripovedačkoj radionici Mihajla Pantića, čime nastaje jedan nesvakidašnji dijalog u priči i pričanju.

Prateći kako književnost nastaje u dijalogu sa svojim vremenom i njegovim osobenostima, Mihajlo Pantić u raznovrsnoj, zanimljivoj i provokativnoj knjizi Solvitur scribendo pokazuje kako književnost često ne možemo istinski doživeti ni razumeti ako taj dijalog previdimo.

U izdanju Arhipelaga objavljeno je više knjiga priča Mihajla Pantića, među kojima su i piščeve novije prozne knjige Hodanje po oblacima i Kada me ugleda ono što tražim.