MG 5813 9

Nikola Zaklan u galeriji Haos

Dolazi iz tri sredine – Suboticu u kojoj je rođen, Banja Luku u kojoj se školovao i Beograd u kome sada živi i stvara, Nikola Zaklan ovoga puta izlaže svoju poslednju seriju crteža belom olovkom na crnom papiru. Do sada nismo imali u svom programu jednu ovakvu seriju radova – tzv. Lunarni ciklus.

Budući da se godinama unazad iskazivao u više različitih medija, poigravajući se oblicima, koloritom, kompozicionim rešenjima, teksturom, materijalima, tehnološkim eksperimentima, nemoguće ga je svrstati u neki od pravaca savremenih umetničkih praksi. Njegov opus je kompleksan zbog neiscrpne imaginacije koju poseduje gradeći svetove magnovenja sa fantastičnim sadržajima. Bilo da je reč o sećanjima iz detinjstva ili snoviđenjima, scenama iz stvarnog života ili ornamentalnim motivima, Nikola Zaklan se s lakoćom upušta u kreiranja svojih likovnih priča, prepunih nekih skrivenih znakova koji mogu biti sublimacija iskustva ali mogu biti i vizije maštovitog sanjara, nikad odraslog umetnika. Ono što ga je posebno preporučivalo jeste crtež kao dominanta svake njegove likovne kreacije.

Njegovi crteži na crnom papiru, zapisi sa preciznim i suptilnim  linijama, deluju kao dnevnici, kao notne sveske njegove omiljene muzike i njegovih omiljenih motiva: čovečuljci koji plove na oblacima, , brodići, svetionici, mornari, zatvorenici, glave s buljavim očima, zgrade koje svetle u tišini noći itd. Zbog ovih radova umetnik je nazvan Noćnim pijanistom i sasvim mu odgovara taj naziv. Ušao je Nikola Zaklan u mrak, u mrklu noć, u nepoznati prostor i iz njega nam iznosi na videlo sve ono što njegov svet čini  fantastičnim, nadrealnim, snoviđenjem. Izvanredan crtač i pritom poeta koji opčinjava i ponekad pretera u dekorativnim elementima, umetnik uvek snažno pokreće našu radoznalost i naše psihološke ali i estetske receptore. Ovi crteži realizovani s par poteza bele olovke na crnoj pozadini odišu svežinom, otvaraju brojna polja asocijacija i ideja, onih svesnih i onih nesvesnih. Taj crno-beli svet tišine i tajanstva, specifične atmosfere i neke nedorečenosti, zapravo je umetnikov duhovni iskaz, poetični san koji je vešto likovno iznesen u osobenu likovnu poetiku. Kako je primetio dr Siniša Vidaković,  koji je u više navrata pisao o ovom umetniku, pa i o lunarnom ciklusu,  „crtež je podignut na jedan viši nivo“. 

Možemo zaključiti da je umetnik koga predstavljamo dobar u noćnom komponovanju i majstor u scenama mraka. Muzika koju stvara milozvučno deluje na naše uši i podjednako prijatno zadovoljava i potrebe našeg vida. To je razlog što ovu kalendarsku godinu otpočinjemo sa ovim umetnikom.

Galerija Haos

Tekst za katalog je sačinio Marko Lađušić a izložbu otvara u utorak, 26. januara u 20 sati Borka Božović.

Izložba Nikole Zaklana će trajati do 26. februara