Serbia Creates Srbija Stvara

Nacionalna platforma Srbija stvara zvanično član međunarodnog Instituta za kulturnu diplomatiju – ICD

Nacionalna platforma Srbija stvara zvanično je postala član međunarodne i neprofitne organizacije Institut za kulturnu diplomatiju (Institut for Cultural Diplomacy – ICD) i time se priključila globalnoj zajednici koja deli uverenje o važnosti kulturnog razumevanja i javne diplomatije kao osnovnog alata interakcije u savremenom svetu. 

Budući da su javna i kulturna diplomatija odavno prepoznate kao glavni instrumenti za promociju međukulturnih i međudržavnih veza, Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) osnovan je upravo u cilju njihovog promovisanja globalnom nivou i jačanjem interkulturnih odnosa – što doprinosi postizanju globalnog mira. U tom kontekstu primarna delatnost ICD-a  je razvoj i promocija kulturne diplomatije u cilju podizanja svesti o njenoj važnosti i razumevanju na lokalnom i međunarodnom nivou. Jedan od fokusa ICD-a je sprovođenje aktivnosti brendiranja nacija zasnovanih na kulturnoj diplomatiji, koje uključuju sve glavne stubove brendiranja nacije, javne diplomatije i ekonomskog razvoja, a pokrivaju širok spektar različitih polja, aktera i aktivnosti iz oblasti obrazovanja, kreativne industrije i naučnih istraživanja.

“Javna i kulturna diplomatija efikasno su sredstvo za jačanje ugleda i izgradnje pozitivnog imidža Srbije na međunarodnoj sceni. Afirmisanje i promocija Srbije kroz predstavljanje kreativnih ideja i stvaralaštva, kulturnog identiteta našeg naroda, naučnih inovacija i u opšte talentovanih pojedinaca kojima Srbija obiluje – najbolji su način da se predstavimo svetu. Upravo zbog toga je važno svako strateški isplanirano i koordinisano učešće i prezentovanje Srbije i platforme Srbija stvara kao nacionalnog brenda na međunarodnoj sceni,  posebno u godini koju Ujedinjene nacije obeležavaju kao međunarodnu godinu kreativnih ekonomija za održivi razvoj. Posebna nam je čast što je Institut za kulturnu diplomatiju prepoznao važnost učešća i partnerstva nacionalne platforme Srbija stvara u svojoj porodici”, kaže Ana ilić, viša savetnica predsednice Vlade Srbije za kreativne industrije koja predvodi tim platforme Srbija stvara.

Direktor ICD-a Mark C. Donfried čestitao je Srbiji na odličnoj inicijativi i izrazio nadu da će sa nacionalnom platformom  Srbija stvara, kao zvaničnim članom ICD-a, sarađivati na različitim poljima i projektima.

“Verujemo da se sada, više nego ikada, u ovom izazovnom dobu u kojem dnevnim redom organizacija dominiraju globalni izazovi i vlada globalnog upravljanja, moraju uspostaviti uspešni programi brendiranja država, koji pak moraju biti zasnovani na stvarnom stanju stvari i pružiti podršku zajednici u rešavanju i ublažavanju najvećih izazova. ICD stoga vidi veliki potencijal u Srbiji koja će na mnogo načina imati koristi od angažovanja u aktivnostima kulturne diplomatije, kao doprinos državnom imidžu Srbije kao inovativnoj zemlji, koja je posvećena kulturi i doprinos državnom poslovnom učinku. Aktivnosti kulturne diplomatije obuhvataju mnoga različita polja i uključuju raznoliku kombinaciju partnera na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou – vlade država, interdisciplinarna mešavina partnera i organizacija kao što su nevladine organizacije, univerziteti, medijske organizacije, kulturne institucije – koje će povećati svoj uticaj na lokalnom i globalnom nivou, budući da aktivno uključenje zajednice vodi do novih i inovativnih poslovnih prilika i ideja.”

ICD intenzivno sarađuje sa članovima svog savetodavnog odbora, stručnjacima, praktičarima i mrežnim partnerima iz celog sveta, na razvoju istraživanja na polju javne i kulturne diplomatije i srodnih oblasti, kao i na praksi i primeni kulturne diplomatije – od strane pojedinaca , zajednice, države ili institucionalnih aktera. 

Nacionalna platforma Srbija stvara je krovno, međuresorno telo čija je misija da podstiče razvoj kreativnih industrija, nauke i ekonomije zasnovane na znanju, kao i da kreira nov nacionalni brend koji Srbiju predstavlja u svetlu moderne i inovativne zemlju, kreativnih i talentovanih ljudi.  

Institut za kulturnu diplomatiju (Institut for Cultural Diplomacy – ICD) je međunarodna, neprofitna organizacija osnovana 1999. godine u Sjedinjenim američkim državama. Od 2003. godine sedište ICD-a nalazi se i u Nemačkoj u Berlinu. ICD kontinuirano radi na razvoju novih i inovativnih inicijativa kulturne diplomatije, aktivno podstiče i podržava kulturnu diplomatiju kao akademsku disciplinu, promoviše važnost kulturne diplomatije kroz sopstvene inicijative, ali i udruživanjem i komunikacijom sa drugim akterima. 

Aktivnosti ICD sprovode i četiri glavne partnerske institucije: Organizacija za obrazovanje i razvoj mladih (OIED), Interparlamentarna alijansa za ljudska prava i globalni mir (IPAHP), ICD Kuća umetnosti i Kulture i Akademija za kulturnu diplomatiju čiji je cilj razvoj i podizanje svesti o teoriji i praksi kulturne diplomatije i srodnim poljima (globalno upravljanje, međunarodno pravo, ljudska prava, održivih ekonomija, kreativne industrije, scenske umetnosti).