d8137428 94ef b848 8b3d c4fccf3a6ddb

Nacionalna izložba Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan

Salon Muzeja savremene umetnosti Beograd, Pariska 14, od 23. februara do 14. marta

Nacionalna izložba „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan“ realizuje se povodom istoimenih sprovedenih konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije tokom 2021. godine, i trajaće od 23. februra od 19h do 14. marta u Salonu Muzeja savremene umetnosti.

Izlagači su: Mariela Cvetić, Aleksandar Crnogorac, diSTRUKTURA, Milica Dukić, Tijana Đapović, Bogdan Đukanović, Vladimir Ljubinković, Sanja Radusin Smiljanić, Rastko Šević, Zoran Tešanović i Lana Vasiljević.

Povodom obeležavanja sedamdeset godina Evropske konvencije o ljudskim pravima, Savet Evrope usvojio je „Manifest o slobodni izražavanja u umetnosti i kulturi u digitalnoj eri“ (2020). Tom prilikom organizovana je i digitalna izložba Saveta Evrope pod nazivom „Slobodan da stvaraš – stvaraj da budeš slobodan” (www.freetocreate.art) kojom se promoviše sloboda umetničkog izražavanja.

Zemlje članice Saveta Evrope sprovešće svoje nacionalne izložbe tokom ove godine.

Jedanaest predstavljenih radova u Salonu Muzeja savremene umetnosti na širok i divergentan način ukazuju na potencijalne formate kreativnih izvedbi ideja koje uz konačan, materijalizovan oblik bivaju prezentacija jasnog značenja.

Dela pred nama nisu strogo ograničena temom slobode izražavanja u umetnosti već kao produkti stvaralačkog procesa i kreativnosti povezanih sa kognitivnim, konativnim i okolnim faktorima promovišu zadatu ideju izložbe.

Ona deluju kao komunikacioni mediji, mediji za prenošenje poruka koji korespondiraju subjektivne misli i lične apstrakcije u objektivnu sferu, ovom prilikom sistem umetnosti, posredno definišući i sam konvencionalni izložbeni format, prostorne i narativne formulacije značenja koje sistem u sebi sabira.