48 1

Izložba Seljak u karikaturi Ježa 1935-1990

Martovski 2023 LookerWeekly 728x90 baner

Nostalgično podsećanje na godine u kojima su satira i humor oblikovali jugoslovensku stvarnost

Izložba Seljak u karikaturi Ježa 1935-1990, autora dr Tatjane Mikulić, otvorena je u Etnografskom muzeu u Beogradu.

Jež je, kao vodeći satirični časopis na jugoslovenskom prostoru, niz decenija, zajedno s njemu srodnim zagrebačkim Kerempuhom, ljubljanskom Pavlihom i sarajevskim Čičkom, kreirao i diktirao „puls“ zabavne štampe.

U periodu od 1935. do 1990. godine objavljeno je 2650 brojeva Ježa s 1075 karikatura seljaka – jednog od glavnih likova ovog časopisa. Na izložbi Seljak u karikaturi Ježa 1935-1990 predstavljen samo njihov manji deo na kojima se seljak na specifičan način osvrtao na društveno-politička zbivanja u zemlji i svetu.

Prikazane karikature raspoređene su u četiri celine: I predratni period tokom koga seljak ismeva svoj težak život, rešava nacionalne probleme u Kraljevini i strepi od ratnih pretnji; II posleratne godine seljak je obeležio kao junak pun elana, učesnik socijalističke obnove i izgradnje zemlje; III „zlatno doba“, kada u karikaturi dominiraju vedrije teme iz svakodnevice, seljakova opsesija sudnicama i kafanama, sklonost pijačnim prevarama, a veliku nepoznanicu za seljaka predstavljala je ubrzana modernizacija jugoslovenskog društva; IV kriza koja se u poslednjoj posmatranoj deceniji ogleda u sumornim i teškim karikaturama koje su reflektovale ekonomsku i političku krizu.

Izložba ističe značaj karikature kao sažete vizuelne forme izražavanja. Ukazuje na njen teorijsko-metodološki potencijal kao izvora istraživanja, naročito u kulturološkoim proučavanjima fenomena odevanja.

Izložba je ujedno i omaž Ošišanom ježu koji je od svog prvog broja objavljenog 1935. godine bio i ostao najznačajniji satirični list na ovim prostorima.