Izložba Kritičari su izabrali 2013

17 – 22. januar, Likovna galerija KCB-a

Tradicionalna izložba Kritičari su izabrali biće otvorena od 17. do 22. januara u Likovnoj galeriji KCB-a. Kritičari su izabrali 2013, prema zamisli Nikole Dedića, predstaviće Marinu Marković i Borisa Šribara…

Kritičari su izabrali 2013, prema zamisli Nikole Dedića, predstaviće Marinu Marković i Borisa Šribara.

Ovaj umetnički par će za vreme trajanja izložbe koristiti galerijski prostor kao svoje privremeno boravište.

Oni će živeti u galeriji u periodu od 8. do 17. januara bez mogućnosti da je napuste; umesto umetničkog projekta, umetničkog „dela”, tj. materijalnog rada u tradicionalnom smislu te reči, autori „izlažu” sebe, svoje svakodnevne aktivnosti, umetničku praksu, svoju privatnost, odnosno svoju svakodnevnu egzistenciju.

Ovim gestom Marković i Šribar reinterpretiraju čestu pojavu u avangardnim, neoavangardnim i postmodernim umetničkim praksama koje počivaju na izvođenju interaktivnog odnosa umetnosti, sa jedne strane, i samog života, sa druge.

Marković i Šribar insistiraju na razlici između umetničkog i svakodnevnog. Oni veruju u kritički potencijal umetnosti, koji nastaje stvaranjem razlike između umetnosti i života, i to procesom njegovog dokumentovanja. Umetnost tako upućuje na život sâm, na čistu aktivnost, praksu. U uslovima u kojima je umetnost kao oblik javnog govora i delanja u potpunosti marginalizovana i obesmišljena, Marković i Šribar odbijaju proizvodnju umetnosti u tradicionalnom smislu i izlažu „život kao takav”, stvarajući od umetnosti neku vrstu protivjavne sfere.

Gest Marine Marković i Borisa Šribara svesno upućuje na prakse poput pokreta „Okupiraj Vol strit” ili danas više nego aktuelne studentske proteste – privremeni boravak na i u određenom prostoru postaje politički gest par excellence: određeni mikropolitički prostor se „osvaja”, pretvara u privremeni prostor „slobode”, svojevrsni azil i time se formira neka vrsta simboličke i medijske vidljivosti; ubrzo potom sve nestaje, da bi se sličan zahvat ponovo pojavio na nekom drugom mestu i u drugom kontekstu.

Izložba Kritičari su izabrali se više od četiri decenije održava u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Od 2001. godine ova izložba je, u koncepcijskom smislu, modifikovana u autorsku izložbu laureata nagrade „Lazar Trifunović”, prestižnog priznanja za likovnu kritiku i kritičko pisanje o savremenoj umetničkoj sceni, koje se od 1992. dodeljuje u organizaciji Kulturnog centra Beograda.